پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

تحقق توسعه در گرو جریان‌سازی فکری درباره اهمیت علم و فناوری است

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: راه توسعه از مسیر جریان‌سازی فکری صحیح جهت ایجاد باور به اهمیت علم و فناوری در میان دانشجویان می‌گذرد، ایجاد این باور خود یک کار فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در نخستین روز اولین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: دانشجو پیش از انقلاب در جهت‌دهی صحیح به جریان روشنفکری در دانشگاه تاثیرگذار بود.
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی با ویژگی دور ماندن از جریان‌های سیاسی، می‌تواند در ایجاد این جریان فکری مطلوب دانشجویی در دانشگاه‌ها گام بردارد، همچنین می‌تواند به راحتی از این جریان عضوگیری کند و این افراد جذب جهاد شوند.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تربیت انسان پیشرفته نخستین گام توسعه کشور است، گفت: اگر می‌خواهیم به توسعه و پیشرفت برسیم، نخستین گام، تربیت انسان پیشرفته است که اولین ویژگی آن توسعه فرهنگی است، توسعه حاصل پیشرفت در این حوزه است.
وی با بیان این‌که توسعه از طریق ایجاد باور به اهمیت علم و فناوری محقق می‌شود، گفت: ما معتقدیم مهم‌ترین ویژگی مدیران باید باور به اهمیت علم و فناوری باشد که ایجاد این باور در میان دانشجویان خود یک کار فرهنگی است، چرا که اغلب مشکلات ما در همین حوزه است. تربیت افرادی با این ویژگی، وظیفه جهاد است.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری