چاپ کردن این صفحه

آیه ها (7)

چگونه آیه وضو شکل وضو گرفتن را بیان می کند؟
دلیل اختلاف وضوی شیعیان و اهل سنت در چیست؟


  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1397
  • شابک:
    976-600-99784-9-6

    انتشارات: موسسه بیان هدایت نور
  • قیمت: 3,000 تومان