احسن الحدیث

حکمت محفوظ

حکمت محفوظ

در حکمت محفوظ که در قالب یک لوح DVDتصویری ارائه شده است در رابطه با مصونیت آخرین و والاترین تحفه هدایت بشریت، یعنی قرآن کریم از گزند هرگونه تحریف و دستبردی سخن به‌میان آمده است

قیمت:40.000ریال

محتوای بیشتر در این بخش: « صداقت آسمانی سپهر عدالت »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری