پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

چهارشنبه, 09 ارديبهشت 1394 ساعت 00:00

مراکز قرآنی سراب

*نام موسسه : سید الشهداء (ع)(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای کمالی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-آذربایجان شرقی-سراب خیابان امام خمینی مسجدامام حسین(ع)

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۲۳۵۱۲۳

 

*نام موسسه : شهیدشرافتی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای قربان شرافتی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : اغمیون – روستا : اسبگران

 

*نام موسسه : زینبیه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم آرزو عبدالهی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : رازلیق – روستا : چقوش

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۴۳۵۳۳

 

*نام موسسه : علی اکبر(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عوض عالی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : چقوش – روستا : چقوش

 

*نام موسسه : شهید جعفرزاده(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم منیژه طالبی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : آغمیون – روستا : سندان

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۵۳۵۳۲

 

*نام موسسه : ثقلین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سیدقاسم سیدی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب– روستا : سنزیق

 

*نام موسسه : الزهرا(س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عارفه باقری

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : آغمیون – روستا : سهزاب

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۳۳۲۱۲

 

*نام موسسه : نجمه خاتون(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم رباب صادقی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : رازلیق – روستا : قلعه جوق

تلفن ثابت : ۴۳۲۲۲۲۰۴۷۷

 

*نام موسسه : فاطمیه(س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ساناز بزرگی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-دهستان : آغمیون – روستا : کادیجان

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۶۲۱۰۴

 

*نام موسسه : مهربان سراب(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مهدیه سرخه‌ای

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-شهر مهربان – دادگستری مهربان

تلفن ثابت : ۴۳۲۷۱۲۳۴۲۴

 

*نام موسسه : مهربان(آموزش و پرورش)

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-مهربان-خیابان طالقانی – اداره آموزش و پرورش منطقه مهربان

تلفن ثابت : ۴۳۲۷۱۲۲۸۸۷

نمابر : ۴۳۲۷۱۲۲۰۴۳

 

*نام موسسه : سراب(آموزش و پرورش)

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-خیابان امام خمینی مدیریت آموزش و پرورش

تلفن ثابت : ۲۲۲۶۰۷۴

نمابر : ۲۲۲۲۱۹۱

 

*نام موسسه : المهدی (عج)(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای علی نژاد نصیری

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای آرامان

تلفن ثابت : ۴۳۲۷۲۴۳۳۰۴

 

*نام موسسه : شهیدشرافتی(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای قربان شرافتی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای اسبگران

 

*نام موسسه : الزهرا(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم ملیحه امجدی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای اسقتنان

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۲۹۰۱۶۶

 

*نام موسسه : زینبیه(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم آرزو عبدالهی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای چقوش

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۴۳۵۳۳

 

*نام موسسه : علی اکبر(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای عوض عالی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای چقوش

 

*نام موسسه : ام ابیها(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم گلناز موقر

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای داراب

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۲۵۳۲۵۴

 

*نام موسسه : شهید جعفرزاده(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم منیژه طالبی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای سندان

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۵۳۵۳۲

 

*نام موسسه : ثقلین(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای سیدقاسم سیدی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای سنزیق

 

*نام موسسه : الزهرا(س)(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم عارفه باقری

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای سهزاب

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۴۳۳۲۱۲

 

*نام موسسه : کوثر(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای حسن علیقلیزاده

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای فردکوش

تلفن ثابت : ۴۳۱۲۳۳۳۲۸۱

 

*نام موسسه : نجمه خاتون(دانشگاه)

نام مسئول : سرکار خانم رباب صادقی

آدرس : استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب-سراب روستای قلعه جوق

تلفن ثابت : ۴۳۲۲۲۲۰۴۷۷

بازدید 1597 بار

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری