پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

Wednesday, 29 April 2015 00:00

مراکز قرآنی شاهین دژ

*نام موسسه : فدک الزهراء (س) (فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ناهید احمدی

آدرس : استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ-شاهین دژ-خ کارگر-ک سوم-منزل عبادالله احمدی

تلفن ثابت : ۰۴۸۲۴۲۲۰۵۵۶

 

*نام موسسه : یاسین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فرزانه احمدی

آدرس : استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ-شاهین دژ خ ۲۲بهمن حسینیه حضرت رقیه موسسه یاسین

تلفن ثابت : ۰۴۸۲۴۲۳۳۵۹۵

 

*نام موسسه : جامعه القرآن الکریم(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم سهیلا افضلی

آدرس : استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ-خ شهید ترابی کوچه سوم

تلفن ثابت : ۴۸۲۴۲۲۰۸۶۴

 

*نام موسسه : شاهین دژ(آموزش و پرورش)

آدرس : استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ-خیابان امام ساختمان مدیریت آموزش وپرورش شاهین دژ

تلفن ثابت : ۴۲۲۲۶۵۸

نمابر : ۴۲۲۲۳۱۰

 

*نام موسسه : کشاورز(آموزش و پرورش)

آدرس : استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ-بخش کشاورز خیابان امام خیابان معلم اداره آموزش وپرورش منطقه کشاورز

تلفن ثابت : ۴۸۲۴۶۲۳۲۰۴

نمابر : ۴۸۲۴۶۲۳۰۱۱

Read 1074 times

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

پیوندها