پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دوشنبه, 31 فروردين 1394 ساعت 07:05

بیرجند

نام موسسه : امیرآباد(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مریم السادات امیرآبادی زاده

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان : باقران* نام روستا : امیرآباد پایین*مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حسین صاالحی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان : قلعه زری* نام روستا : قلعه زری*مسجد ابوالفضلی (ع)

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۳۳۳۲۲۵

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۵۵۶۶۲

 

نام موسسه : آل الله(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید حسین موسویان

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان : خوسف* نام روستا : سیوجان*مسجد جامع سادات سیوجان

نمابر : ۵۶۲۴۲۴۳۴۰۷

 

نام موسسه : ایثارگران نوفرست(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حسین نوفرستی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-روستا : نوفرست*زینبیه روستا

 

نام موسسه : انصارالحسین(ع)(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای حمید مصاح

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-بیرجند-خیابان پاسداران-میدان قدس-مسجد امام حسین(ع)- کانون فرهنگی امام حسین

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۱۲۱۴۹

 

نام موسسه : نورالامین(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم خدیجه اقبالی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خوسف-کوشه علیا-حسینیه پنج تن آل عبا(علیهم السلام)

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۳۳۷۶۵

 

نام موسسه : انصارالمهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد عباسپورفرد

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خوسف-کوشه سفلی-هیئت روستا

تلفن ثابت : ۴۳۳۴۱۲۹

 

نام موسسه : بصائر(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم صغری کدخدا

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-کلاته ملک-حسینیه علی اصغر علیه السلام

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۳۳۷۴۶

 

نام موسسه : ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای علیرضا صحراگرد

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-ماژان-روستا ولیعصر۳-حسینیه روستا

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۵۸۲۰

 

نام موسسه : راه بهشت(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد بخشی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-ماژان-روستا همند-منزل شخصی

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۵۹۵۳۷

 

نام موسسه : رحمت(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یوسف واعظی فر (آواره)

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خوسف-روستا نوغاب-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۷۳۵۴۴

 

نام موسسه : سلطان ابوالقاسم(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ابوالقاسم اکبری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان خوسف-روستا نصرآباد-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۲۳۱۲۱

 

نام موسسه : مائده(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم کبری احمدزاده

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستا ماژان-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۸۳۱۸۲

 

نام موسسه : تزکیه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم طلعت دلاکه

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان براکوه-روستا گیوشاد-حسینیه

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۵۹۲۹۱

 

نام موسسه : شهدای گیو(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم صدیقه شبانی اناران

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژاند-روستا گیو-هیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۰۶۴

 

نام موسسه : محمدرسول الله(صلی الله)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ابوالفضل فولادی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستا گارجگان-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۸۹۵۶۰

 

نام موسسه : نورالثقلین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد حکیمی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان براکوه-روستا قصبه-دهیاری

 

نام موسسه : شهدای فدشک(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای غلامرضا ظهیری نژاد

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان خوسف-روستای فدشک-ساختمان قدیم دبستان نواب صفوی

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۶۳۳۲۴

 

نام موسسه : مصباح(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای موسی جعفری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان قلعه زری-روستا علی اباد زارعین-دهیاری

 

نام موسسه : آل الله(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید حسین موسویان

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان خوسف-روستا سیوجان-مسجد جامع سادات سیوجان

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۴۳۴۰۷

 

نام موسسه : شهید موسی اکبری(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای غلامرضا اکبری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان کاهشنگ-روستا سیسکان-مسجد حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام)

تلفن ثابت : ۴۴۲۴۸۵۰

 

نام موسسه : امام حسین (علیه السلام)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد ابراهیمی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان براکوه-روستا سلم آباد-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۷۲۷

 

نام موسسه : الغدیر(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد حسن فاطمی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان القورات-روستا ساقی-پایگاه مقاومت

 

نام موسسه : صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رحمان الهی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستا دولت آباد-مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۳۰۰

 

نام موسسه : امام رضا (علیه السلام)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حبیب الله مسگرانی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان باقران-روستا دهنو

تلفن ثابت : ۲۲۲۱۲۳۹

 

نام موسسه : مفتاح الجنه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا اکبری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان القورات-روستا دهلکوه-مسجد الغدیر

 

نام موسسه : مصباح الجنه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا اکبری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان القورات-روستا دستگرد-حسینیه

 

نام موسسه : رضوان(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای علی اکبر محجوبی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان خوسف-روستا خور-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۷۳۴۳۹

 

نام موسسه : غدیر خم(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای هادی علیخانی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان براکوه-روستا چهکند گل-مسجد

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۹۴۸

 

نام موسسه : امام حسن مجتبی علیه السلام(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید مرتضی ملائی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان باقران-روستا چهکند-منزل شخصی

تلفن ثابت : ۲۵۱۰۶۵۰

 

نام موسسه : تسنیم وحی چاج(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مرضیه چاجی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان باقران-روستا چاج-کتابخانه امام رضا (علیه السلام)

تلفن ثابت : ۲۳۶۳۳۷۵

 

نام موسسه : امام محمد تقی (علیه السلام)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی ملاکی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستا تقی آباد-حسینیه

 

نام موسسه : تسنیم(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای احمد تقوی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-روستا تقاب-حسینیه

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۳۴۰۳۵

 

نام موسسه : جواد الائمه(علیه السلام)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای غلامعلی عبداللهی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان قلعه زری-روستا بصیران-دهیاری

 

نام موسسه : روضه النور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمدسعید خواجه احمدی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان باقران-روستا بجد-مسجد جامع

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۲۵۲۹۴

 

نام موسسه : متقین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حسن رومنجانی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستااکبرآبادگیو-دهیاری

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۱۹۸

 

نام موسسه : نور طه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرالسادات امیرآبادی زاده

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان باقران-روستا امیر آباد پایین-مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۵۴۱۴۹

 

نام موسسه : مشکات الهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا هژبری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان ماژان-روستا اصغریه-حسینیه

تلفن ثابت : ۵۶۲۳۶۶۳۴۴۷

 

نام موسسه : تنزیل(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم آمنه قاسمی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان القورات-روستا آسو-مسجد حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۴۳۳۱۷۶

 

نام موسسه : بینات(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ابوالحسن زالی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان خوسف-روستا آرک-هیئت ابوالفضلی(علیه السلام)

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۲۶۹۲۰۱

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حسین صالحی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-دهستان قلعه زری-روستا قلعه زری-مسجد ابوالفضلی (ع)

تلفن ثابت : ۵۶۲۴۳۳۳۲۲۵

 

 

نام موسسه : امور فرهنگی قرآنی سپاهان باطری

نام مسئول : جناب آقای صفر زاده

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان انقلاب- انقلاب ۱۴- جنب آموزشگاه پرشیا- انبار سپاهان باطری

تلفن همراه : ۹۱۵۸۶۴۱۵۴۵

 

نام موسسه : تبلیغات اسلامی(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : سرکار خانم بی بی ملیحه رنگ کوب طوسی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-نرسیده به چهارراه غفاری-روبروی مجتمع قضایی-جامعه القران

 

**نام موسسه : فرهنگی قرآن و عترت نور هدایت

نام مسئول : سرکار خانم معمار

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان پاسداران ۱۰- پلاک ۱-موسسه نور هدایت

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۲۰۵۳۱

ایمیل : Birgand این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : چشمه حکمت

نام مسئول : جناب آقای مشیت الله مداح

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-طالقانی ۱۱ – پلاک ۱۱-موسسه چشمه حکمت

تلفن ثابت : ۵۶۱۴۴۳۱۹۳۶

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۰۰۶۱۹

 

نام موسسه : نورالهدی

نام مسئول : سرکار خانم شهناز محمود آبادی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان توحید۲۳-نبوت۲۳-پ۳۹/۱-ط دوم

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۴۲۱۶۶۵

 

**نام موسسه : نورالامین

نام مسئول : جناب آقای محمد حسن دلاکه

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ طالقانی-طالقانی ۱۴/۴-پ۱۰

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۱۰۳۵۹

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۳۸۱۴۱

 

**نام موسسه : تالیات الذکر

نام مسئول : جناب آقای هادی مساح شوک آباد

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-میدان شهداء – ساختمان هیأت محبان الزهرا

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۲۰۶۸

تلفن همراه : ۹۱۵۵۶۱۳۴۷۰

 

نام موسسه : الولالباب

نام مسئول : جناب آقای علی رضایی بیرجندی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان مطهری – دفتر امام جمعه – موسسه الوالباب

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۲۷۳۷۷

 

**نام موسسه : تبلیغات اسلامی بیرجند(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای سلم آبادی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-فلکه سوم مدرس-بلوار مبلغان-تبلیغات اسلامی بیرجند

تلفن ثابت : ۵۶۱۴۴۴۱۰۹۳

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۱۴۵۲۹

 

نام موسسه : اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی بیرجند(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای مطهری فر

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ شهید محلاتی – اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی بیرجند

 

**نام موسسه : سفینه النجاه

نام مسئول : جناب آقای محمد ابراهیم دیانی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-شهرک شهیدمفتح-سایت اداری -جنب مسجدحضرت ابوالفضل(ع)

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۳۲۶۵۹۴

تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۶۳۷۴۰۲

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نام موسسه : نور هدایت بیرجند

نام مسئول : سرکار خانم سیده زهرا موسوی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ مطهری- بین مطهری ۱۹و۲۱- ط فوقانی کامپیوتری معراج- نور هدایت بیرجند

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۷۱۸۶

 

نام موسسه : نور الهدی بیرجند

نام مسئول : سرکار خانم شهناز محمود آبادی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-توحید ۲۳ نبوت ۲۳ پ۳۹/۱

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۴۲۱۶۶۵

 

نام موسسه : عروه الوثقی بیرجند

نام مسئول : جناب آقای یحی سالاری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ طالقانی -طالقانی۱ – مکتب نرجس

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۲۳۸۳۱

 

نام موسسه : سفینه النجاه بیرجند

نام مسئول : جناب آقای محمد ابراهیم دیانی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ طالقانی -طالقانی ۱۱کوچه لاله پلاک۵

تلفن ثابت : ۵۶۱۴۳۲۶۵۹۴

 

نام موسسه : جامعه القرآن الکریم بیرجند(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم بی بی ملیحه رنگ کوب طوسی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ معلم- معلم ۱۱- پ ۵۶- جامعه القرآن الکریم بیرجند

تلفن ثابت : ۵۶۱۲۲۳۵۰۱۰

 

نام موسسه : بلد الامین بیرجند

نام مسئول : جناب آقای حمید رضا جعفری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ مدرس بین مدرس ۱۲ و ۱۳ طبقه فوقانی نظیف

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۳۷۲۹۰

 

*نام موسسه : چهار درخت(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای فرهاد خسروی بیژائم

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان شهید مطهری۲۳-روبروی کتابخانه الغدیر-ساختمان انجمن خوشنویسان بیرجند-ط۲, کدپستی ۹۷۱۹۶۱۳۷۹۸

تلفن همراه : ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۷۷

 

**نام موسسه : عروة الوثقی

نام مسئول : جناب آقای یحیی سالاری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ طالقانی ۱،پ۲۵

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۳۸۳۱

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۲۳۸۳۱

تلفن همراه : ۹۱۰۵۰۹۰۳۶۱

 

**نام موسسه : جامعه القرآن(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم سمیه ملک آبادی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-بیرجند-خ معلم بین معلم ۲۵و ۲۷, کدپستی ۹۷۱۷۸۵۴۹۶۳

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۴۲۰۷۶۶

نمابر : ۰۵۶۱۴۴۲۰۷۶۶

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : مجمع قاریان و حافظان

نام مسئول : جناب آقای محمد الهی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ طالقانی-طالقانی ۱۳-جنب مجموعه فرهنگی مذهبی ابن حسام ساختمان قدیم جهاد, کدپستی ۹۷۱۶۸۴۳۱۵۱

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۱۴۵۰۰

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۱۴۶۰۰

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۴۰۲۶۲

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : نیایش

نام مسئول : سرکار خانم مرضیه ابراهیمی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ مدرس، بیست متری دوم شرقی روبروی حسینیه گازاریها-پ۶۲

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۴۴۸۰۲۰

نمابر : ۰۵۶۱۴۴۴۸۰۲۰

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : قران وعترت بلدالامین

نام مسئول : جناب آقای حمیدرضا جعفری

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-بیرجند – خیابان پاسداران-پاسداران۳-پلاک۷۳-طبقه همکف, کدپستی ۹۷۱۳۶۴۳۱۱۴

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۲۰۳۵

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۳۷۲۹۰

تلفن همراه : ۹۱۵۹۶۲۵۵۳۸

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : معراج

نام مسئول : سرکار خانم لیلا پرویزی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خیابان طالقانی ۱۶ – پلاک ۲۱۲-موسسه معراج, کدپستی ۹۷۱۳۹۱۵۳۶۱

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۲۶۲۰

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۲۲۶۲۰

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : نرجس(حوزه علمیه)

نام مسئول : سرکار خانم حجی پور

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-میدان شهدا-خ منتظری۳-ک شهید کرمانی, کدپستی ۹۷۱۴۹۵۴۵۶۱

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۳۲۲۲۵

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۳۱۷۶۱

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : سفیران هدایت(حوزه علمیه)

نام مسئول : جناب آقای سید علی حسینی

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-بیرجند – خ شهید مطهری-مطهری ۸ – پلاک ۷ , کدپستی ۹۷۱۴۹۴۶۴۳۹

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۹۷۲۹

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۲۹۷۲۹

تلفن همراه : ۹۱۵۹۶۳۳۵۶۷

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : ثقلین(مهد قرآن)

نام مسئول : سرکار خانم مطهره خراشادی زاده

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-بیرجند-بلوار توحید-توحید۹-پ۷, کدپستی ۹۷۱۸۸۵۷۹۶۷

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۴۴۴۹۷۴۰

نمابر : ۰۵۶۱۴۴۴۹۷۴۰

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

نام مسئول : جناب آقای حسن معزی فر

آدرس : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند-خ حکیم نزادی- حکیم نزادی ۱۵- پ ۱۶- اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی, کدپستی ۹۷۱۶۷۹۳۱۷۱

تلفن ثابت : ۰۵۶۱۲۲۲۱۲۲۱

نمابر : ۰۵۶۱۲۲۲۳۶۶۹

تلفن همراه : ۹۱۵۱۶۳۶۳۸۳

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بازدید 2173 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « قائنات سربیشه »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری