پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دوشنبه, 31 فروردين 1394 ساعت 07:36

طارم

*نام موسسه : خانه قرآن نورالمبین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای علی ضرابی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۲۲۹۶۳۲۴۳

 

*نام موسسه : خانه قرآن تنزیل(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید هشم موسوی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۲۲۸۴۳۲۶۶

 

*نام موسسه : بقیه الله(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای اصغر بهرامی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

 

*نام موسسه : تنزیل(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید هشم موسوی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۳۲۸۴۳۲۶۶

 

*نام موسسه : نورالمبین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای علی ضرابی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۲۲۹۶۳۲۴۳

 

*نام موسسه : تنزیل(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید هاشم موسوی

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۳۲۸۴۳۲۶۶

 

*نام موسسه : نور المبین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رضا عباسپور

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

تلفن ثابت : ۲۴۲۲۹۶۳۴۲۵

نمابر : ۲۴۲۲۸۲۳۴۰۴

 

*نام موسسه : مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آب بر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم صفیه حیدری

آدرس : استان زنجان – شهرستان طارم

بازدید 1326 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « ماهنشان سلطانیه »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری