پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دوشنبه, 31 فروردين 1394 ساعت 07:39

ابهر

***نام موسسه : کوثر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عذرا ایمانی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۸۱۷۳۸

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۲۴۴۰۳

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

***نام موسسه : بیمارستان امید(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مجید صالحی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۷۹۲۴۱

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۷۹۲۴۵

***نام موسسه : نور الزهرا(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای معینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۶۲۳۴۲۶

نمابر : ۰۲۴۳۵۶۲۱۸۰۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 **نام موسسه : فاطمیه(حوزه علمیه)

نام مسئول : سرکار خانم رقیه چمکلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۳۴۳۰۳

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۳۴۱۳۴

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

**نام موسسه : مائده(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سکینه ازلگینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۷۵۰۱۶۵*۵۷۵۳۶۵۴

نمابر : ۲۴۲۵۷۵۰۱۶۵

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

**نام موسسه : سراج المنیر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم خوشقدم جعفری

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۶۲۲۵۵۳

نمابر : ۰۲۴۳۵۶۲۱۶۱۹

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 **نام موسسه : حسینیه علی اصغر (ع)(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رحمان فرد

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۸۲۶۶۲

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۸۲۶۶۲

تلفن همراه : ۹۱۹۲۷۹۰۵۱۲

 

**نام موسسه : نورالمهدی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مژگان دودانگه

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۴۶۳۶۹

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۷۸۶۰۵

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

*نام موسسه : کانون فرهنگی فضیلت(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای ایرج عزیزخوانی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

 

*نام موسسه : بصیر ابهر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ولی الله مصلی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۲۴۲۳۹۹

 

*نام موسسه : الزهرا(س)(حوزه علمیه)

نام مسئول : سرکار خانم بابایی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۷۵۱۹۶۶

 

*نام موسسه : مدرسه قرآن فاطمیه(آموزش و پرورش)

نام مسئول : جناب آقای خانم باقری

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۲۲۳۳۵۱

نمابر : ۲۴۲۵۲۲۳۱۰۰

تلفن همراه : ۹۱۲۳۴۱۸۲۳۱

 

*نام موسسه : دفتر امام جمعه(فرهنگی قرآنی)

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۳۵۶۲۰۹۷۰

نمابر : ۲۴۳۵۷۵۴۳۷۷

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

*نام موسسه : دارالنور(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مرتضی محبی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۶۹۲۸۶۵

 

*نام موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر(دانشگاه)

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

سایت : www.iau-abhar.ac.ir

 

*نام موسسه : مهد قرآن کریم(مهد قرآن)

نام مسئول : جناب آقای پرویز حاج حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۲۲۳۴۱۱

 

*نام موسسه : حر (ع) ابهر(کانون فرهنگی)

نام مسئول : جناب آقای مرتضی محبی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۳۵۶۲۱۳۵۰

 

*نام موسسه : رضوان ابهر(کانون فرهنگی)

نام مسئول : جناب آقای رضا خدابنده

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۵۲۶۴۹۳۲

 

*نام موسسه : کانون انتظار(کانون فرهنگی)

نام مسئول : جناب آقای امیرعلی ادیب

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۶۲۳۴۸۵

 

*نام موسسه : ریحانه النبی ابهر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم راحله عربلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۳۵۷۵۱۴۳۶

 

*نام موسسه : فاطمیه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ملکه مرادی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۶۷۲۰۷۱

 

*نام موسسه : علوی(حوزه علمیه)

نام مسئول : جناب آقای احمد صالحی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۲۷

نمابر : ۰۲۴۲۵۷۵۰۶۲۰

 

*نام موسسه : فاطمه الزهرا(س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فهیمه شیخ محمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان ابهر

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۳۶۲۰۱۵

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بازدید 1461 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « ایجرود زنجان »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری