پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دوشنبه, 31 فروردين 1394 ساعت 07:40

زنجان

***نام موسسه : کلمه النور(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم نعیمه قره خانی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۷۲۸۶۵۳۴*۷۲۸۴۸۳۹

نمابر : ۲۴۱۷۲۸۴۸۳۹

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

***نام موسسه : زمزم معرفت(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سیده رباب ارفعی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۶۴۸۲۵

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۶۴۸۲۵

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 ***نام موسسه : برهان مبین اشراق(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم بهیه حبری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۷۲۵۴۹۶

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

***نام موسسه : اتحادیه موسسات قرآنی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد علی عباسی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۶۳۷۵۴

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۶۲۵۳۱

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

***نام موسسه : شهدای تهم(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رضایی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۵۵۵۰۱۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

**نام موسسه : مبین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم کبری نظری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۵۵۰۳۵۷

نمابر : ۰۲۴۳۳۵۶۹۱۶۲

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

**نام موسسه : نورالهدایه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه خسروی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۵۲۵۳۶۸۲

نمابر : ۰۲۴۳۵۲۴۷۱۲۴

 

**نام موسسه : قرآن و نهج البلاغه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم طاهره اسدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۵۲۱۰۱۳

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : ساجدین اندیشه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه ابراهیم خانی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۷۶۱۸۹۶

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : مصباح الهدی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم میترا محمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۵۴۸۱۷۵

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : جنت الماوی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سمیه سلیمی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۲۰۹۸۲

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۲۰۹۸۲

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : بینات(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد علی حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۱۵۲۵۴۱۸۲

نمابر : ۰۲۴۱۵۲۵۴۱۸۲

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : مجتمع آموزشی وفرهنگی سما(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فرح حیدری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۷۴۳۲۷۴

نمابر : ۰۲۴۳۳۷۷۱۱۹۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : امام صادق(ع)(حوزه علمیه)

نام مسئول : جناب آقای امیر اسلامی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۳۵۶۶۴

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : الزهرا (س)(حوزه علمیه)

نام مسئول : سرکار خانم علیزاده

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۶۰۰۳۰

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۲۲۱۸۳

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : دارالقرآن الکریم(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای قره جلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۴۴

نمابر : ۰۲۴۱۴۲۴۹۸۱۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

*نام موسسه : امام علی(ع)(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای حمید دهقانی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۴۲۴۹۰۰۳

 

*نام موسسه : کانون کمیل(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای ناصر گیوه ای

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۴۲۱۳۵۱۵

 

*نام موسسه : کانون کوثر(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای علی اکبری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۳۲۲۳۶۰۳

 

*نام موسسه : عقیق(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای علی اکبر اسلامی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۵۲۳۵۷۰۰

 

*نام موسسه : خانه قرآن بصایر(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای عبادالله محمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : خانه قرآن بعثت(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای غفور شفاعی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۹۱۹۶۵۶۹۴۱۹

 

*نام موسسه : خانه قرآن تذکره(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فاضل شاهمرادی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : خانه قرآن پنج تن آل عبا(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای مجید مالکی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۹۱۹۲۷۷۱۲۶۸

 

*نام موسسه : نورالهدایه عصمت(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم کبری خسروی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۳۳۵۴۸۶۶۱

 

*نام موسسه : مصباح هدایت(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مصطفی سرداری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۳۲۳۸۹۷۴

 

*نام موسسه : مشکاة زنجان(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم رباب حسنلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۷۲۶۳۸۶۹

 

*نام موسسه : رضویه(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم مقدسه تاراسی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : احسن الحدیث زنجان(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای خدابخش سپهری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : خانه قرآن طه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فهیمه خانمحمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۲۲۵۳۴۳۹

 

*نام موسسه : خانه قرآن عترت(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم حوریه تنها

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : خانه قرآن بصایر(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عبادالله محمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : خانه قرآن نجم الثاقب(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم لیلا حسینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۲۳۹۲۲۰۲۳

 

*نام موسسه : خانه قرآن بصیرت(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای نورالله صفیلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۲۳۷۳۲۱۰

 

*نام موسسه : خانه قرآن رضوان(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن همراه : ۹۱۲۶۴۱۱۱۵۸

 

*نام موسسه : خانه قرآن کوثر(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رضا حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : تذکره(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فاضل شاهمرادی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : برهان وحی (فدک)(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یوسف قاسمی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۲۵۳۵۹۸۷

 

*نام موسسه : اسوه زنجان(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سیداسماعیل حسینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : نورالحق(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زینب قشمی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۳۷۲۷۳۲۲

 

*نام موسسه : استاد کفعمی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حامد سرایی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۳۸۴۶۸

 

*نام موسسه : انجمن نابینایان(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عابدینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۵۲۴۱۲۱۲

نمابر : ۰۲۴۱۵۲۴۱۲۱۲

تلفن همراه : ۹۱۲۷۴۱۲۰۰۱

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

*نام موسسه : افق اسلام آباد(کانون فرهنگی)

نام مسئول : جناب آقای بهمن اکبری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : جامعه القرآن زنجان(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم مهری خدیری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۳۲۲۴۱۹۰

 

*نام موسسه : موسسه عترت(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم حوریه تنها

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : رازبین(مکتب القرآن)

نام مسئول : جناب آقای فرخ یوسفی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : موسسه نجم الثاقب(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سیده لیلا شفاعی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۲۳۹۲۲۰۲۳

 

*نام موسسه : موسسه رضوان(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن همراه : ۹۱۲۶۴۱۱۱۵۸

 

*نام موسسه : پنج تن ال عبا(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مجید مالکی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن همراه : ۰۹۱۹۲۷۷۱۲۶۸

 

*نام موسسه : بصیرت(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای نورالله صفیلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۳۷۳۲۱۰

 

*نام موسسه : موسسه بصایر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عباد الله محمدی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۴۱۳۹۳۳

نمابر : ۲۴۳۳۴۱۳۹۳۳

 

*نام موسسه : کوثر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رضا حسنی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

 

*نام موسسه : موسسه تذکره(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فاضل شاهمرادی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن همراه : ۹۱۹۱۴۱۰۶۱۳

 

*نام موسسه : موسسه طه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید محسن حسینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۲۲۵۳۴۳۹

تلفن همراه : ۹۱۹۱۴۳۹۵۳۶

 

*نام موسسه : دانشگاه زنجان(دانشگاه)

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

سایت: www.znu.ac.ir

 

*نام موسسه : دانشگاه علوم پزشکی زنجان(دانشگاه)

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

سایت : www.zums.ac.ir

 

*نام موسسه : دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد اسلامی زنجان(دانشگاه)

نام مسئول : جناب آقای قنبری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۱۴۲۲۰۳۴

سایت : www.azu.ac.ir

 

*نام موسسه : موسسه سوره(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم حوا حیدری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۲۷۲۸۸۳۷۹

نمابر : ۷۲۸۸۳۷۹

 

*نام موسسه : موسسه رضویه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مقدسه تاراسی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۲۵۲۵۹۹۲۳*۵۲۴۰۷۳۲*۵۲۵۰۳۵۷ ۵۲۴۰۷۳۲

نمابر : ۵۲۵۹۹۲۳

 

*نام موسسه : اسوه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سید اسماعیل حسینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۳۲۲۳۹۳۸

نمابر : ۳۲۲۳۹۳۸

تلفن همراه : ۹۱۲۶۴۱۷۰۸۲

 

*نام موسسه : تسنیم(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای روح ا… قاسمی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۲۴۳۳۵۳۱۷۱۱

نمابر : ۵۲۳۷۷۷۸

 

*نام موسسه : اداره تبلیغات اسلامی(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : جناب آقای حسینی

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن همراه : ۹۱۲۶۴۱۷۰۸۲

 

*نام موسسه : مدیریت درمان تامین اجتماعی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای اکبر راشدین

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۱۴۲۲۱۲۰۰

نمابر : ۰۲۴۱۴۲۲۱۲۰۰

 

*نام موسسه : شکوفه های بهشتی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زینب نوری

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۱۵۲۴۳۶۷۴

نمابر : ۰۲۴۱۵۲۶۲۰۴۱

 

*نام موسسه : سفیرالنور(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ماهرخ کردلو

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۷۲۶۶۳۰

نمابر : ۰۲۴۳۳۷۲۶۶۳۰

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

*نام موسسه : سراج المنیرهدی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عدیله علیزاده

آدرس : استان زنجان – شهرستان زنجان

تلفن ثابت : ۰۲۴۳۳۳۶۴۷۴۷

نمابر : ۰۲۴۳۳۳۶۴۷۴۷

بازدید 2601 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « ابهر

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری