پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

Monday, 20 April 2015 12:31

مهدی شهر

نام موسسه : آیینه نظر(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای علی اکبر عاطفیان

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدیشهر-خ امام- روبروی شورای شهر ساختمان مروارید واحد ۱

تلفن ثابت : ۳۳۴۴۰۹۳

 

نام موسسه : مهد قرآن مهدی شهر(مهد قرآن)

نام مسئول : سرکار خانم نادعلیان

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدی شهر-خ صاحب الزمان روبروی هتل

تلفن ثابت : ۲۳۲۳۶۲۷۱۴۷

 

نام موسسه : مصباح المنیر

نام مسئول : جناب آقای محمد اسماعیل عبدالحسینی

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدی شهر-خ صاحب الزمان خ دارالقران

 

**نام موسسه : باران حجت(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه شرفیه

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدی شهر-مهدی شهر- خ صاحب الزمان خ دارالقرآن-جنب اداره آموزش و پرورش, کدپستی ۳۵۶۱۷۳۸۱۳۸

تلفن ثابت : ۰۲۳۲۳۶۲۷۱۴۷

نمابر : ۰۲۳۲۳۶۲۷۱۴۷

 

نام موسسه : دارالقرآن الکریم(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای  غنیان

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدی شهر-خ دارالقرآن- دارالقرآن الکریم شهرستان مهدی شهر

تلفن ثابت : ۲۳۲۲۳۲۳۶۲۲۵۶۵

نمابر : ۲۳۲۳۶۲۲۵۶۵

تلفن همراه : ۹۱۹۵۴۵۷۷۱۷*۹۱۲۳۳۱۰۷۶۱

 

*نام موسسه : مفتاح الرحمه

نام مسئول : جناب آقای ابراهیم ذاکری

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدیشهر-شهمیرزاد- شهرک ولیعصر(عج) – خیابان سوم-پ۴۲, کدپستی ۳۵۷۱۸۹۳۶۸۶

تلفن ثابت : ۰۲۳۳۳۶۶۶۲۴۴

تلفن همراه : ۹۱۹۲۳۲۰۲۹۲

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

نام موسسه : حدیث نور

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه نبوی چاشمی

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدیشهر-درجزین – بلوار رسالت – رسالت پنجم – پلاک ۷۸۲

 

نام موسسه : باران رحمت

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه شجاعیان

آدرس : استان سمنان – شهرستان مهدیشهر-خیابان دارالقرآن – جنب اداره آموزش و پرورش

Read 1243 times
More in this category: « دیباج بسطام »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

پیوندها