پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

Monday, 20 April 2015 08:03

شاهرود

نام موسسه : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای ابراهیم نور محمدی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-جنب فرمانداری – انجمن قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۳۳۴۱۰۴

تلفن همراه : ۹۱۰۲۰۷۰۴۸۱

 

نام موسسه : بنیاد قران یاسین شاهوار

نام مسئول : سرکار خانم مهرپرور

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-کوچه حمام شیک-آزادگان سوم-خانه قرآن

 

نام موسسه : ولیعصر(عج)(حوزه علمیه)

نام مسئول : جناب آقای آموده

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۲۵۵۱۹

نمابر : ۲۷۳۲۴۴۳۱۲۳

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

نام موسسه : اتحادیه موسسات قرآنی استان سمنان (کانون ومرکز قرآنی شهید اشرفی)

نام مسئول : جناب آقای هادی اصغری

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ شهدا-جنب سینما فرهنگ – ساختمان مرکزی کانون شهید اشرفی

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۲۲۶۴۲*۲۲۲۵۲۹۲

نمابر : ۲۷۳۲۲۲۲۳۷۰

تلفن همراه : ۹۱۹۲۷۳۶۰۲۶*۹۱۲۷۷۳۳۷۶۹

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

نام موسسه : کوثر ولایت نور

نام مسئول : جناب آقای جواد جوانشیرده برزوئی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان شهید صدوقی-حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع)

 

نام موسسه : خانه نور

نام مسئول : جناب آقای سید جمال حسینی سعد آباد

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ فردوسی-کوچه ۶-پلاک ۱۳

 

نام موسسه : مرکز تعلیم و تربیتی علوم قرآنی انتظار

نام مسئول : جناب آقای تیمور زابلستانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان امام- کانون بسیج جوانان

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۴۴۵۶۶

 

نام موسسه : محبین الائمه (ع)

نام مسئول : جناب آقای محمدرضا عبادیانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ زینبیه حسینیه الزهرا

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۳۳۷۵۶۲

 

نام موسسه : کوثر میقان(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا خلیلی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-دهستان: خرقان*روستا: میقان*آدرس: دهیاری

تلفن ثابت : ۲۷۴۵۳۵۳۵۱۰

 

نام موسسه : گلستان(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عصمت حسینی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-دهستان: خرقان*روستا: گلستان*آدرس: دهیاری

تلفن ثابت : ۲۷۴۵۳۶۳۲۴۷

 

نام موسسه : قلعه نو خرقان(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای اسماعیل وحدتی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-دهستان: خرقان*روستا: قلعه نو خرقان*آدرس: دهیاری

تلفن ثابت : ۲۷۴۵۳۴۳۳۹۹

 

نام موسسه : رویان(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عبدالحسین صالحی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-دهستان: حومه بخش مرکزی*روستا: رویان*آدرس: دهیاری

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۲۷۲۹۲۹

 

نام موسسه : معراج الرسول شاهوار

نام مسئول : سرکار خانم زهرا رضایی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ امام – بلوار ابن سینا – کانون فرهنگی هنری مسجد رسول اکرم (ص

 

نام موسسه : عقیله

نام مسئول : سرکار خانم سکینه عرب

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-انتهای بازار – نرسیده به مسجد قلعه – روبروی تالار پرده گلسرخ

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۳۳۰۸۱۸

 

نام موسسه : صبح امید ظهور

نام مسئول : سرکار خانم حمیده مقتدر

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان ۱۷شهریور – روبروی مدرسه قلعه – پلاک ۲۲۷

 

نام موسسه : صالحین

نام مسئول : جناب آقای مهدی موسوی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-مهدی آباد- کوچه ۱۱شرقی – پلاک ۳۰

تلفن ثابت : ۳۳۶۷۰۴۵

تلفن همراه : ۹۱۹۵۴۵۷۷۹۰

 

نام موسسه : جامعه القرآن(خردسال)(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم رمضانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ فروغی-قصرگل-ک ۱۲قندی پ۱۰

 

نام موسسه : جامعه القرآن (برادران)

نام مسئول : جناب آقای اسماعیل سلمانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ امام –روبروی کانون بسیج جوانان

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۲۲۸۰۷

تلفن همراه : ۹۱۹۳۳۴۰۰۱۵

 

نام موسسه : بین الحرمین

نام مسئول : سرکار خانم معصومه بهرامی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان ۲۲بهمن – کوچه ۱۲ – پلاک ۱/۸

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۲۷۵۴۴

 

**نام موسسه : نور الضحی

نام مسئول : سرکار خانم مهری رضوانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-شاهرود-خیابان حافظ – کوچه ۱۴ – پلاک ۱۰, کدپستی ۳۶۱۳۹۳۴۷۵۳

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۳۳۶۲۷۳۶

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**نام موسسه : جامع رضوی

نام مسئول : جناب آقای محمد علی حیدری

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-چهارراه باغ زندان -ک مسجد رضوی-مسجد رضوی-ط دوم, کدپستی ۳۶۱۳۸۸۷۱۵۱

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۳۳۶۱۲۷۵

تلفن همراه : ۹۱۲۷۷۳۱۸۰۵

 

**نام موسسه : زینبیه کلاته خیج

نام مسئول : سرکار خانم سکینه عجم

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-شاهرود- کلاته خیج – خ بانک صادرات, کدپستی ۳۶۴۷۱۳۴۸۸۷

تلفن ثابت : ۰۲۷۴۵۳۲۴۱۳۶

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**نام موسسه : جامعه القرآن خواهران(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم نیره عامریان

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان امام-روبروی کانون بسیج جوانان- جامعه القرآن

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۲۲۲۲۸۰۷

نمابر : ۰۲۷۳۳۳۳۶۶۳۶

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**نام موسسه : بین الحرمین

نام مسئول : جناب آقای محمد ابراهیمی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ ۲۲ بهمن-کوچه ۱۲-پلاک۸/۱, کدپستی ۳۶۱۶۶۱۵۷۹۱

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۲۲۲۷۱۴۹

نمابر : ۰۲۷۳۲۲۴۳۶۲۳

تلفن همراه : ۹۱۲۶۷۳۳۱۴۲

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*نام موسسه : شرکت خطوط لوله نفت(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای عباس دلالی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ نفت-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه-شمال شرق-روابط عمومی

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۳۳۶۳۳۲۱

تلفن همراه : ۹۱۹۱۷۴۳۴۵۸

 

*نام موسسه : علوم پایه در قرآن

نام مسئول : جناب آقای حسن شرف الدین

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ ۱۵خرداد-تقاطع خیابان نادر-پلاک ۱۹۹-موسسه علوم پایه در قرآن, کدپستی ۳۶۱۴۶۵۴۴۴۱

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۲۲۳۴۰۷۲

تلفن همراه : ۹۱۲۴۷۳۲۹۰۸

 

نام موسسه : گویش نور افشان(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای محمد صادق صدر مغانی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ ش رجایی- روبروی اداره مخابرات

 

*نام موسسه : ابوتراب

نام مسئول : جناب آقای حسین رضایی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-بلوار معلم-انتهای بلوار معلم-آموزشگاه علامه طباطبایی-جنب نمایشگاه اتومبیل ناظمی-دبیرستان نمونه علامه طباطبایی, کدپستی ۳۶۱۳۶۳۵۷۹۸

تلفن ثابت : ۰۲۷۳۳۳۳۶۱۲۰

تلفن همراه : ۹۱۲۴۷۴۱۵۲۱

 

نام موسسه : امید درخشان شاهرود(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای جمال احمدی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ امام – کوچه چهارم – ساختمان بوعلی سینا

تلفن ثابت : ۲۲۳۱۳۶۷-۲۲۴۱۸۹۳

تلفن همراه : ۰۹۱۳۲۷۳۳۵۰۷

 

نام موسسه : ایثار قلم(اداره ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم خدیجه مظفری

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ ساحلی شمالی-بالاتر از کوچه ششم-پلاک۹۶

 

نام موسسه : یاسین شاهرود (شاهوار)

نام مسئول : سرکار خانم طاهره مهر پرور

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ امام – فرعی اول – مکتب عصمتیه – موسسه یاسین شاهوار

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۳۴۵۵۶

 

نام موسسه : معراج الرسول شاهوار

نام مسئول : سرکار خانم زهرا رضائی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید بهایی – کوچه اول – پلاک ۳

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۲۳۷۱۴

 

نام موسسه : علوم پایه در کلام وحی

نام مسئول : جناب آقای حسن شرف الدین

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان ۱۵خرداد – تقاطع خیابان نادر – پلاک ۱۹۹

تلفن ثابت : ۲۷۳۲۲۳۴۰۷۲

 

نام موسسه : عقیله شاهرود

نام مسئول : سرکار خانم سکینه عرب

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ ساحلی شمالی – پ ۱۸۰- موسسه عقیله شاهرود

تلفن ثابت : ۳۳۳۰۸۱۸

 

نام موسسه : صبح امید ظهور

نام مسئول : سرکار خانم حمیده مقتدر

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان ۲۲ بهمن – کوچه مبل جوان

تلفن ثابت : ۲۲۳۳۱۱۶۳

 

نام موسسه : جامعه القرآن شاهرود(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم نیره عامریان

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ امام ره کوچه ششم پ ۲ واحد خواهران- جامعه القرآن شاهرود

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۳۶۳۲۴۴

 

نام موسسه : بین الحرمین

نام مسئول : سرکار خانم معصومه بهرامی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خ۲۲بهمن – روبروی دنیای کودک – وسط کوچه۱۲

تلفن ثابت : ۲۲۲۷۱۴۹

 

نام موسسه : ابوتراب شاهرود

نام مسئول : جناب آقای محمود ترابی

آدرس : استان سمنان – شهرستان شاهرود-خیابان تهران – بلوار آیت اله قدوسی – جنب کابینت سرای ایرانیان – طبقه دوم – پلاک ۴۲

تلفن ثابت : ۲۷۳۳۳۳۱۹۸۸

Read 1957 times
More in this category: « میامی سرخه »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

پیوندها