احسن الحدیث

چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 ساعت 10:10

قزوین

***نام موسسه : تسنیم قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا نوری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۷۷۰۶۲۸

 

***نام موسسه : اسماء الحسنی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای عبدالکریم عابدینی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۲۵۵۶۱۱۸

 

***نام موسسه : ستایش توحید(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای اشرف الدین قاسمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۳۲۲۰۳

نمابر : ۲۸۱۳۳۴۰۵۳۰

 

***نام موسسه : نورالبیان المبین(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای محمد فضلعلی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

نمابر : ۲۸۳۳۳۴۹۴۴۸

تلفن همراه : ۹۳۵۶۸۱۱۲۸۷

 

***نام موسسه : مجمع الحافظین(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای حسین رهبرکلیشمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۴۴۰۵۵

نمابر : ۲۸۲۲۲۴۶۳۰۲

 

***نام موسسه : فروغ ولایت(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم مهیا گودرزوند چگینی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۲۶۵۰۹۰

نمابر : ۲۸۲۲۲۶۷۹۶۲

***نام موسسه : وحی مبین(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم عزت مومنین ها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۵۴۱۰۱۰۸

نمابر : ۲۸۲۵۴۱۰۱۰۸

***نام موسسه : سفیران هدایت(حوزه علمیه)

نام مسئول : جناب آقای محمدعلی عبدالهی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۲۲۴۹۰

نمابر : ۲۸۱۲۲۲۹۹۳۹

 

***نام موسسه : بقیه ا…(مهد قرآن)

نام مسئول : سرکار خانم خدیجه جهانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۲۷۲۲۵

نمابر : ۲۸۱۲۲۲۳۵۴۴

**نام موسسه : مجمع حفاظ(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مریم میرزایی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

**نام موسسه : کوثر(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم مینائی فر – قاسمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

**نام موسسه : جامعه القرآن(خردسالان)(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم معصومه علی نژاد

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۳۶۰۶۷۷

 

**نام موسسه : جامعه القرآن(جامعه القرآن)

نام مسئول : سرکار خانم اسلامی صدر

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۵۷۴۰۷۹

نمابر : ۲۸۱۲۵۷۴۰۷۹

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : حکیمیه،زکیه(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم صغری بهرامی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

نمابر : ۲۸۱۳۳۶۲۷۱۸

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : امیرالمؤمنین(ع)(دارالقرآن)

نام مسئول : جناب آقای مریم حاج میرصادقی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

نمابر : ۲۸۱۲۲۳۹۱۵۱

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : سیدالساجدین(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم لیلا یورت خانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۲۴۶۹۸

نمابر : ۲۸۱۲۲۳۴۰۴۷

**نام موسسه : کوثر(حوزه علمیه)

نام مسئول : سرکار خانم سیاه پوش

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۲۸۱۸۵

نمابر : ۲۸۱۲۲۲۸۱۸۵

**نام موسسه : تبلیغات اسلامی(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : جناب آقای قلی پور

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۳۴۱۶۲۶

 

**نام موسسه : مهد قرآن(مهد قرآن)

نام مسئول : سرکار خانم یورت خانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

نمابر : ۲۸۳۳۲۳۳۲۰۱

ایمیل : ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

**نام موسسه : فرهنگی کتابخانه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی رشوند

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۲۵۶۲۸۲۴

**نام موسسه : نسیم رحمت(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای محمد صالحی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۵۴۱۰۰۳۳

 

**نام موسسه : دکتردبیرسیاهی(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای علی کشاورز

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

**نام موسسه : انتظار(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم خیرالنساء حسینی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۳۷۳۴۴۵

 

*نام موسسه : صبا رایانه(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یوسف موسویان

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : پویا(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای رحمانی مهر

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : قاصدک(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی آهنی ها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : مرکز فرهنگی دیجیتال شباب(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای روح اله محمد کریمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین(مجتمع استانی)

نام مسئول : جناب آقای سعید پور ایمانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۳۴۱۳۳۲۴۵۷۳

 

*نام موسسه : فخر الائمه(ع)(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای محمد بیگ محمود لو

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : ولایت(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای حمید خورشیدی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : امام رضا (ع)(خانه دیجیتال)

نام مسئول : جناب آقای قاسم آذربایجانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : فجر(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم معصومه گروسی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۴۸۲۰۰۶

 

*نام موسسه : نبی اکرم(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهره سلمانیها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : مائده(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم بتول عسگری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : فاطمه الزهرا (خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم شهربانو کشاورز شاهباز

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : اسراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ابراهیم محبی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : شفاء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه بهرامی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : نور الهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ام البنین درگاله

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : نبی اکرم (ص) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه سلمانیها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۵۶۳۵۴۲

 

*نام موسسه : مهد قرآن نورالهدی قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای پرویز خوش پنجه

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : معراج قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم حمیده شالی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۵۵۱۶۰۲

 

*نام موسسه : مدینه الرسول (ص) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سلیمان بهاری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۳۵۱۹۱۹

 

*نام موسسه : قرآن و نهج البلاغه قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مهدیه گروسی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۶۷۳۸۵۳

 

*نام موسسه : فروغ ولایت محمودآباد(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مهیا گودرزوند چگینی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۲۶۵۰۹۰

 

*نام موسسه : فردوس قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم اعظم نوری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۳۳۷۵۴۳

 

*نام موسسه : شمس الهدی قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه قنبری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۷۶۲۶۰۸

 

*نام موسسه : سید الساجدین (ع) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم طاهره سید صادقی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : رافع حق(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حامد حق شناس

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۶۶۷۲۵۸

 

*نام موسسه : حکیمیه قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم صغری بهرامی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۶۲۷۱۸

 

*نام موسسه : جامعه القرآن خواهران قزوین(فرهنگی قرآنی)

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : بقیه الله الاعظم (عج) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم طاهره خاکساران

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۲۲۲۱۲۶۰

 

*نام موسسه : بقیه الله (ثامن الائمه) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا دباغها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۲۲۴۳۶۵۸

 

*نام موسسه : انصار الحسین (ع) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سهیلا رمضانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : امیر المومنین(ع) قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد نصیری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۲۳۹۱۵۱

 

*نام موسسه : شمیم رحمت(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای محمد غلام آرامش

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : پرتو سماوات(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای حسین رمضانی لته رودی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : رها ورد نیکان البرز(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای منوچهر دبیر سیاقی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۵۷۰۲۷

 

*نام موسسه : گلبانگ نور(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای فرشاد نادری نیا

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : دبستان هنر معاصر(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای ناصر ایزدفر

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۳۶۰۱۸

 

*نام موسسه : اندیش پژوه(ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم سیمین آشوری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۲۱۲۹۲

 

*نام موسسه : بنیاد فرهنگی شهید رجایی قزوین(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای ابراهیم مشیری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : ماهرنگ ماه(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای مجید مهدی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : آوای هنر ایرانی(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای میثم اصغر زاده

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : پژوهش قزوین(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای علی تشنه دل

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : مجمع حفاظ قران کریم(ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم مریم میرزایی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : رهروان شاهد(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای مظفر جانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : قرآن و عترت مدینه الرسول(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای سلیمان بهاری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : رنگ آوای راز(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای حسین یعقوبیان

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : مطالعاتی نخبگان سراج اندیشه(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای محمد فلاح صفری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : فن آوران فرهنگ فردا(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای ابوالقاسم جعفری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : آفتاب روشن فردا(ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم لیلا بیگم هاشمیان

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : سروش سیمین(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای حسن یوسفی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : آگاهگران(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای عبد الجواد حیدری قاسمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : طاها(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم خدیجه رمضانی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : ضحی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حسینعلی حسامی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۲۵۸۳۲۷۵

 

*نام موسسه : نورالزهرا(س) قزوین(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : جناب آقای ترابعلی رخ‌فیروز

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۵۳۸۸۷

 

*نام موسسه : ستایش مسجد توحید(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : جناب آقای اشرف الدین قاسمی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۰۴۰۵۳۰

 

*نام موسسه : حبل المتین قزوین(سازمان تبلیغات)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه ساوجی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۳۳۵۸۷

 

*نام موسسه : نبی اکرم(ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه سلمانیها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۷۲۳۵۱۷

 

*نام موسسه : منتظران ظهور ولی عصر(عج)(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای سیدمناف حسینی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن همراه : ۹۱۲۷۸۳۷۹۱

 

*نام موسسه : رافع حق(ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای حامد حق شناس

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۶۶۷۲۵۸

 

*نام موسسه : بقیه‌الله (عج)(ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا دباغ ها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۲۲۴۳۶۵۸

 

*نام موسسه : امور فرهنگی سپاهان باطری(فرهنگی قرآنی)

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن همراه : ۹۱۹۳۸۱۵۶۵۰

 

*نام موسسه : ثامن الحجج قزوین(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا دباغ ها

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

نمابر : ۲۸۳۳۳۶۳۶۱۶

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

*نام موسسه : مدینه الرسول(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سلیمان بهاری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۳۵۱۹۱۹

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

*نام موسسه : امید منتظران مهدی(عج)(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم منصوره امیدواری

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۳۳۶۶۹۰۱۲

 

*نام موسسه : جامعه القرآن خواهران قزوین(جامعه القرآن)

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : جامعه القرآن الکریم(جامعه القرآن)

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۱۳۳۴۰۹۶۸

 

*نام موسسه : امام صادق (ع)(حوزه علمیه)

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

 

*نام موسسه : زمر(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حمید رضا زهرایی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

تلفن ثابت : ۲۸۲۲۳۲۳۷۳۸

تلفن همراه : ۹۱۲۷۸۵۲۹۳۶

 

*نام موسسه : تحیه من ا…(فرهنگی قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم نرگس بندرچی

آدرس : استان قزوین – شهرستان قزوین

بازدید 5178 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « آبیک

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

 • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

 • پرتویی از روایات غدیر


  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1397
  • شابک:
   978-600-99784-7-2

   انتشارات:
 • آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
  اکمال دین و اتمام نعمت چه

 • چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
  چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است


 • ولی در آیه ولایت به چه معناست؟ / دادن انگشتر در نماز به حضور قلب چه سازگاری‌ای دارد؟


  • چگونه آیه وضو شکل وضو گرفتن را بیان می کند؟
   دلیل اختلاف وضوی شیعیان و اهل سنت در چیست؟


  • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • از آنجا که ساختار صحيفۀ سجاديه و شيوۀ امام زين‌العابدين(ع) در اين کتاب شريف، بر محور دعا

  • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نه فوق بشر، بلکه بشرِ برتر است؛ يعني انساني است که خود

  • مروری بر آیات شفاعت

   قیمت:5,000
   انتشار:1396
   شابک : 978-600-99784-1-0 انتشارات
  • سیمای یتیم در قرآن
   قیمت:8,000
   انتشار:1396
   شابک : 978-600-99744-0-3 انتشارات بیان
  • ممهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • عید غدیر 1395

   قیمت:3,000
   انتشار:1395
   (1) جلسه
   تصویری
  • شرح دعای 42 صحیفه سجادیه

   قیمت:13,500
   انتشار:1396
   شابک : 978-964-8472-94-3
  • مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و

  • ...آنچه تا کنون از خُمکدۀ سخنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام نوشیدیم نشان می‌هد که در نگاه این

  •  استاد مفسر محمد علی انصاری،شارح این تراث علوی،نزدیک به سی سال از عمربا برکت خود را قرین وحی الهی

  • شخصیت با عظمت امام صادق (ع) در اذهان شیعیان با لقب "رئیس مذهب شیعه" پیوندی همیشگی خورده است.

   این

  • مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و

  • اندوه نامه

   خطبه سوم از مشهورترین و با اهمیت‌ترین خطب نهج البلاغه و به نام شقشقیه مشهور است

   80.000

  • فروغ حکمت

   شرح نهج البلاغه، جلد اول (خطبه های 3-1)، بهار 95

   35000 تومان

    

  • تفسیر موضوعی

   سیمای پیامبر(ص) در قرآن، تفسیر آیاتی است که در قرآن کریم درباره پیامبر رحمت آمده و

  • گفتارهای ویژه

   به بیان دیدگاه های حضرت درباره حقوق متقابل مردم و حاکمیت در نهج البلاغه می پردازد.