پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

Sunday, 30 August 2015 07:30

مراکز قرآنی بند پی

نام موسسه : درا القرآن الزهراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه وهاب نیاء

آدرس : استان مازندران – شهرستان بند پی غربی-نام دهستان : خوش رود*نام روستا : دیواملکشاه*بابل-بند پی غربی- روستای دیوا

تلفن ثابت : ۱۱۱۲۵۴۲۹۵۴

 

نام موسسه : شهدای پوستکلا(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم کلثوم موسوی انیجدان

آدرس : استان مازندران – شهرستان بندپی شرقی-دهستان سجادرود ، روستای پوستکلا

تلفن ثابت : ۱۱۱۲۸۳۲۶۰۶

 

نام موسسه : الزهرا (س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه وهاب نیا

آدرس : استان مازندران – شهرستان بندپی غربی-دهستان خوشرود ، روستای دیوا

تلفن ثابت : ۱۱۱۲۵۴۲۹۵۴

Read 823 times

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

پیوندها