پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دوشنبه, 19 تیر 1396 ساعت 16:24

روانسر

نام موسسه : محمد رسول الله (ص)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فاضل کریمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان بدر ، روستای مراد آباد

 

نام موسسه : یاسین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای صالح مجمودی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان دولت آباد ، روستای ماخوشین

 

نام موسسه : بلال حبشی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محسن کرمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان بخش شاهو ، روستای قلعه گاه

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ادریس محمدی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان دولت آباد ، روستای فیروزه

 

نام موسسه : فجر(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فرشید شریفی نژاد

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان حسن آباد ، روستای شوربلاغ

 

نام موسسه : امام شافعی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زیبا بهرامی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان دولت آباد ، روستای رئیس

 

نام موسسه : اویس القرن(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم توفیق فتاحی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان حسن آباد ، روستای خرم آباد علیا

 

نام موسسه : حضرت رسول (ص)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای محمد زمانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان بخش مرکزی ، حسن آباد ، روستای تمتم

 

نام موسسه : خاتم الانبیاء(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سابق ولی زاده

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان بخش شاهو ، روستای چلانی علیا

 

نام موسسه : کوثر(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عایشه بابایی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان بدر ، روستای باباعزیز

 

نام موسسه : حضرت ویس القرن(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فتح الله پرتوی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: بدر*روستا: کانی خضران*آدرس: روستای کانی خضران

تلفن ثابت : ۸۳۲۶۵۲۶۳۳۱

 

نام موسسه : معراج(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم محمد نظیف ویسی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: قوری قلعه*روستا: قوری قلعه*آدرس: روستای قوری قلعه

تلفن ثابت : ۸۳۲۷۴۲۲۰۴۷

 

نام موسسه : بلال حبشی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم محسن کریمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: منصور آقایی*روستا: قلعه گاه*آدرس: روستای قلعه گاه

تلفن ثابت : ۸۳۲۷۲۸۲۶۶۳

 

نام موسسه : امام محمد غزالی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم محسن محمدی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: قوری قلعه*روستا: شبانکاره*آدرس: روستای شبانکاره

تلفن ثابت : ۸۳۲۷۴۲۲۲۷۷

 

نام موسسه : یاسین(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مظفر پاهکیده

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: حسن آباد*روستا: ده ساده*آدرس: روستای ده ساده

تلفن ثابت : ۸۳۲۶۵۹۱۲۰۶

 

نام موسسه : اسراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم احمد عبدالهی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-دهستان: حسن آباد*روستا: تپه زرد*آدرس: روستای تپه زرد

تلفن ثابت : ۸۳۲۶۵۲۵۱۹۹

 

نام موسسه : فرهنگی قرآن و سنت نبوی(کانون فرهنگی)

نام مسئول : جناب آقای قاسم قادری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-نبش خیابان سعدی ،موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی

تلفن ثابت : ۸۳۲۶۵۲۴۷۳۳

تلفن همراه : ۹۱۸۳۵۶۲۲۷۱

 

نام موسسه : قرآن و سنت نبوی(مراکزجدید)

نام مسئول : جناب آقای قاسم قادری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-نبش خ سعدی – قرآن و سنت نبوی روانسر

تلفن ثابت : ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵

 

نام موسسه : قرآن وعترت نبوی(وزارت ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای قاسم قادری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان روانسر-خ سعدی – نبش ک ۵

تلفن ثابت : ۸۳۲۶۵۲۴۷۳۳

بازدید 1619 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « دیزل آباد کنگاور »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری