چاپ کردن این صفحه

تفسیر سوره مبارکه شوری، بخش دوم، حجت الاسلام قرائتی

شرح آیات 17 لغایت 34 سوره مبارکه شوری

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20