پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه انفال،استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری-بارگزاری 20 خرداد96

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری