پیامبر اکرم (ص) : قرآن را با صوت و لحن عرب بخوانید.

احسن الحدیث

تفسیر سوره نبأ 1، مرحوم آیت الله شجاعی

دریافت فایل

زمان: 26 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری