پیامبر اکرم (ص) : همانا زیبایی صوت، زینت قرآن است.

احسن الحدیث

مقام رهبری،آیت الله العظمی مظاهری

دریافت فایل

زمان: 48 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری