پیامبر اکرم (ص) : قرآن را با صوت و لحن عرب بخوانید.

احسن الحدیث

کتاب خدا بر متقین حاکم است، آیت الله مکارم شیرازی

دریافت فایل

زمان: 45 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری