پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

قطع صله رحم، مرحوم آیت الله شجاعی

دریافت فایل

زمان: 23 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری