احسن الحدیث

تلاوت و قرائت قرآن در روايات

1. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «يا سلمان عليك بقراءة القرآن فان قراءته كفارة للذنوب و ستر من النار، و امان من العذاب، و يكتب لمن يقرأه بكل آيه ثواب مائه شهيد...»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: يا سلمان بر تو باد تلاوت قرآن، به درستي كه تلاوت قرآن كفاره گناهان است و حجاب از آتش و امان از عذاب است و براي كسي كه قرآن مي‌خواند به ازاي هر آيه ثواب صد شهيد نوشته مي‌شود. (البحار، ج 92، ص 17، ر 18)
2. من كلام رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «ان المؤمن اذا قرء القرآن نظر الله اليه بالرحمة و اعطاه الله بكل آية الف حور و اعطاة بكل حرفٍ نوراً علي الصراط...»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: مؤمن هر زمان كه قرآن بخواند خداوند با رحمت به او نگاه مي‌كند و به او به ازاي هر آيه هزار حوريه و به ازاي هر حرف نوري بر صراط‌ به او مي‌بخشد. (بحار، ج 92، ص 17، ر 18)
3. من كلام رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «يا سلمان المؤمن اذ قرء القرآن فتح الله عليه ابواب الرحمة و خلق الله بكل حرف يخرج من فمحه ملكاً يسبح له الي يوم القيامه»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: يا سلمان مؤمن زماني كه قرآن تلاوت مي‌كند باز مي‌كند خداوند دربهاي رحمت را و خلق مي‌كند به ازاي هر حرفي كه از زبان او خارج مي‌شود، ملكي را كه براي او تسبيح كند تا روز قيامت. (البحار، ج 92، ص 18)
4. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «من قرأ عشر آيات في ليله لم يكتب من الغافلين و من قراء خمسين آية كتب من الذاكرين و من قرأ مائة آية كُتب من القانتين»؛
 پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: كسي كه ده آيه در يك شب بخواند، نوشته نمي‌شود از غافلين و هر كس پنجاه آيه بخواند در زمره ذاكرين نوشته مي‌شود و هر كس صد آيه بخواند در زمره قانتين نوشته مي‌شود. (الكافي، ج 2، ص 612)
5. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «افضل العبادة قراءة القرآن»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: بهترين عبادت قرائت قرآن است. (مجمع البيان، ج 1، ص 15)
6. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «من قرأ القرآن فظن ان اَحداً اُعطي افضل ممّا أُعطي فقد حقّر ما عظّم الله و عظّم حقّر الله»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: كسي كه قرآن بخواند و گمان كند كسي چيز بهتري از آن چه او دارد (قرائت قرآن) پس تحقير كرده آن چه را خدا بزرگ داشته و بزرگ كرده آن چه را خدا كوچك دانسته است. (مجمع البيان، ج 1، ص 16)
7. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «قال الله تبارك تعالي من شُغِل بقراءة القرآن عن دعائي و مسألتي اعطينه اَفضل ثواب الشاكرين»؛
 پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: كسي كه مشغول شود به قرائت قرآن از دعا و مسائل به او بهترين ثواب شكرگزاران را مي‌بخشم. (بحار الانوار، ج 92، ص 200)
8. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «من قرأ ثلث القرآن فكأنما اوتي ثلث النبوة و من قرأ ثلثي القرآن فكانّما اوتي ثلثي النبوة و من قرأ القرآن كله فكانّما اُوتي تمام النبوة»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: كسي كه بخواند يك ثلث قرآن مثل اين كه آورده است يك ثلث نبوت را و كسي كه بخواند دو ثلث قرآن را مثل اين كه به جا آورده دو ثلث نبوت را و كسي كه تمام بخواند قرآن را، مثل اين كه تمام نبوت را انجام داده است. (و كار پيامبري كرده است) (المستدرك، ج 4، ص 263)
9. قال الباقر ـ عليه السّلام ـ :  «انما شيعة عليٍ كثيرة صلاتهم و كثيرة تلاوتهم القرآن»؛
 امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرمود: شيعيان و دوستان علي زياد نماز مي‌خوانند و زياد قرآن تلاوت مي‌كنند. (صفات الشيعه، ص 10)
10. قال الصادق ـ عليه السّلام ـ :  «عليكم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة علي عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القيامة قيل لقاري القرآن اقرأ و ارقأ»؛
 امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: بر شما است تلاوت قرآن به درستي كه درجات بهشت به تعداد آيات قرآن است، پس زماني كه روز قيامت شود گفته مي‌شود به قاري، قرآن، قرآن بخوان و بالا برو. (الوسايل، ج 4،ص 842)
11. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «اقرؤوا القرآن فان الله تعالي لا يعذّب قلباً وعي القرآن»؛
 پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: قرآن را بخوانيد زيرا خداوند دلي را كه قرآن را دريافته معذّب نمي‌كند. (نهج الفصاحه، ص 80، ح 426)
12. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأُ الحديد قيل فما جلاؤُها قال ذكر الموت و تلاوة القرآن»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: به درستي كه اين قلبها زنگ مي‌زند، مثل آهن، گفتند صيقل آن چيست؟ فرمود: ياد مرگ و خواندن قرآن. (نهج الفصاحه، ص 189، ح 934)
13. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «اقرؤوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فيه و لا تأكلوا به و لا تستكثروا به»؛
 پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: قرآن را بخوانيد و بدان عمل كنيد و از آن دور نشويد و در آن غلو نكنيد و به وسيله آن نان نخوريد و به كمك آن فزوني نجوئيد. (نهج الفصاحه، ص 80، ح 425)
14. قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : «قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غير الصلاة و قراءة القرآن في غير الصلوة افضل من ذكر الله تعالي»؛
پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: خواندن قرآن در نماز بهتر است از خواندن آن در غير نماز و خواندن قرآن در غير نماز بهتر است از ذكر خداي متعال. (بحار الانوار، ج 92، ص19)
15. من كلام الصادق ـ عليه السّلام ـ :  «فقاريء القرآن يحتاج الي ثلاثة اشياء قلب خاشع بدن فارغ و موضع خال»؛
 امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: قاري قرآن به سه خصلت نيازمند است: 1. قلب با خشوع و خضوع؛ 2. بدن فارغ از هر گرفتاري و رنج؛ 3. مكان خالي از همه گرفتاري‌ها و وسوسه‌ها. (بحار، ج 85، ص 43، ر 30)

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

 • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

 • پرتویی از روایات غدیر


  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1397
  • شابک:
   978-600-99784-7-2

   انتشارات:
 • آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
  اکمال دین و اتمام نعمت چه

 • چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
  چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است


 • ولی در آیه ولایت به چه معناست؟ / دادن انگشتر در نماز به حضور قلب چه سازگاری‌ای دارد؟


  • چگونه آیه وضو شکل وضو گرفتن را بیان می کند؟
   دلیل اختلاف وضوی شیعیان و اهل سنت در چیست؟


  • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • از آنجا که ساختار صحيفۀ سجاديه و شيوۀ امام زين‌العابدين(ع) در اين کتاب شريف، بر محور دعا

  • مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نه فوق بشر، بلکه بشرِ برتر است؛ يعني انساني است که خود

  • مروری بر آیات شفاعت

   قیمت:5,000
   انتشار:1396
   شابک : 978-600-99784-1-0 انتشارات
  • سیمای یتیم در قرآن
   قیمت:8,000
   انتشار:1396
   شابک : 978-600-99744-0-3 انتشارات بیان
  • ممهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است: «هُدىً

  • عید غدیر 1395

   قیمت:3,000
   انتشار:1395
   (1) جلسه
   تصویری
  • شرح دعای 42 صحیفه سجادیه

   قیمت:13,500
   انتشار:1396
   شابک : 978-964-8472-94-3
  • مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و

  • ...آنچه تا کنون از خُمکدۀ سخنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام نوشیدیم نشان می‌هد که در نگاه این

  •  استاد مفسر محمد علی انصاری،شارح این تراث علوی،نزدیک به سی سال از عمربا برکت خود را قرین وحی الهی

  • شخصیت با عظمت امام صادق (ع) در اذهان شیعیان با لقب "رئیس مذهب شیعه" پیوندی همیشگی خورده است.

   این

  • مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و

  • اندوه نامه

   خطبه سوم از مشهورترین و با اهمیت‌ترین خطب نهج البلاغه و به نام شقشقیه مشهور است

   80.000

  • فروغ حکمت

   شرح نهج البلاغه، جلد اول (خطبه های 3-1)، بهار 95

   35000 تومان

    

  • تفسیر موضوعی

   سیمای پیامبر(ص) در قرآن، تفسیر آیاتی است که در قرآن کریم درباره پیامبر رحمت آمده و

  • گفتارهای ویژه

   به بیان دیدگاه های حضرت درباره حقوق متقابل مردم و حاکمیت در نهج البلاغه می پردازد.