پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

اداره کل اوقاف

 1. معرفی یک نماینده تام الاختیار جهت شرکت و ارتباط منظم در خصوص عملیاتی نمودن تعاملات فی مابین با توجه به سال اقدام و عمل
 2.  ارائه مکتوب خدمات قابل ارائه از سوی آن دستگاه اعم از خدمات قرآنی،فرهنگی و سایر مساعدتها و حمایتها در قالب تدوین یک تفاهمنامه
 3. در اختیار گذاشتن اطلاعات جامعه هدف آن اداره کل جهت ارتباطات بعدی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی
 4. اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی موسسات قرآنی مردمی به پرسنل و مخاطبان آن دستگاه از طریق مجمع و اتحادیه قرآنی
 5. تأمین مکان تشکیل کلاسها از طریق امامزادگان و بقاع متبرکه و همچنین سالن جلسات آنان
 6. استفاده از ظرفیتهای امامزادگان و تباع متبرکه  برای اطلاع رسانی و اجرای برنامه های قرآنی و همچنین استفاده از خدمات امامزادگان، مانند تسهیلات اردوئی و پذیرائی
 7. حمایت جدی و عملی از کلاسهای حفظ موسسات و تأمین حق الزحمه مربیان حفظ از طریق نذورات مرتبط با امامزادگان و سایر درآمدهای مرتبط
 8. برگزاری همایش سالیانه حافظان موسسات با همکاری آن دستگاه
 9. الویت اجاره یا واگذاری فضاها و مکانهای وقفی به موسسات قرآنی و بخشهای مردمی قرآنی
 10. الویت سرمایه گذاری موسسات قرآنی واتحادیه قرآنی در عرصه های وقفی بلامعارض با رویکرد توسعه فعالیتهای قرآنی
 11. حمایت مالی از موسسات قرآنی در برگزاری آزمونهای اوقاف همانند روال دستگاههای مشابه مانند وزارت ارشاد

همکاری در خصوص سایر مواردی که عناوین آن به پیوست است.

محتوای بیشتر در این بخش: اداره کل آموزش و پرورش »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری