پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

اداره کل ارشاد اسلامی

1.معرفی یک نماینده تام الاختیار جهت شرکت و ارتباط منظم در خصوص عملیاتی نمودن تعاملات فی مابین با توجه به سال اقدام و عمل

2. ارائه مکتوب خدمات قابل ارائه از سوی آن دستگاه اعم از خدمات قرآنی،فرهنگی و سایر

3. در اختیار گذاشتن اطلاعات هدف آن اداره کل جهت ارتباطات بعدی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی

4. اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی موسسات قرآنی مردمی به پرسنل و مخاطبان آن دستگاه از طریق مجمع و اتحادیه قرآنی

5. تشکیل منظم شورای توسعه و اجرائی نمودن فعالیتها و طرح های قرآنی و همچنین کارگروههای سه گانه آن

6. حمایت مالی موثر و هدفمند از موسسات و فعالیتهای قرآنی بخش مردمی و ارائه یک شیوه نامه مدون در این خصوص از طریق شورای توسعه

7. اتصال منطقی بخش های فرهنگی و هنری ارشاد به بخش های قرآنی و تعامل سازنده این بخش ها با هم

8. حمایت عملی از مجلات و نشریات قرآنی

  1. برگزاری جلسات منظم با دستگاههای مختلف و استفاده از ظرفیتهای آنان جهت گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت بخش مردمی مانند صدا وسیما ، شهرداری و ... از طریق شورای توسعه
  2. ارتباط منسجم دو بخش مسجد و قرآن که تاکنون از این ظرفیت بصورت کامل استفاده نشده است .
  3. الزام کلیه دستگاهها از طریق شورای توسعه به ارائه برنامه های قرآنی سال 95 و هماهنگی با بخش مردمی در این خصوص و برگزاری جلسات هم اندیشی هر ماه در یک دستگاه
  4. واگذاری فعالیتهای قرآنی آن دستگاه به بخش مردمی و اتحادیه قرآنی و حضور آن دستگاه بعنوان ناظر
  5. همکاری در خصوص سایر مواردی که عناوین آن به پیوست است.
محتوای بیشتر در این بخش: « صدا و سیما اداره کل تبلیغات »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری