پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

اداره کل تبلیغات

  1. معرفی یک نماینده تام الاختیار جهت شرکت و ارتباط منظم در خصوص عملیاتی نمودن تعاملات فی مابین با توجه به سال اقدام و عمل
  2. ارائه مکتوب خدمات قابل ارائه از سوی آن دستگاه اعم از خدمات قرآنی،فرهنگی و سایر
  3. در اختیار گذاشتن اطلاعات هدف آن اداره کل جهت ارتباطات بعدی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی
  4. اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی موسسات قرآنی مردمی به پرسنل و مخاطبان آن دستگاه از طریق مجمع و اتحادیه قرآنی
  5. واگذاری فعالیتهای قرآنی آن دستگاه به بخش های مردمی و اتحادیه قرآنی و حضور آن دستگاه بعنوان ناظر
  6. استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی و گسترش فرهنگ قرآنی در بین آنان با توجه تفاهمنامه موجود که تاکنون عملیاتی نشده است.
  7. ساماندهی متولیان بخش های مختلف مردمی که مخاطب داشته و مفاهیم قرآنی را منتقل می کنند بصورت جدی مانند جلسات قرآنی خواهران یا جلسات ترحیم یا مبلغانی که گاهاً مواردی را بصورت ضد تبلیغ انجام می دهند و شناسه دار نمودن آنان و نظارت بر فعالیت آنان
  8. حمایت مالی جدی از موسسات و اتحادیه قرآنی

همکاری در خصوص سایر مواردی که عناوین آن به پیوست است.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری