پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دفتر تبلیغات

1. معرفی یک نماینده تام الاختیار جهت شرکت و ارتباط منظم در خصوص عملیاتی نمودن تعاملات فی مابین با توجه به سال اقدام و عمل

  1. ارائه مکتوب خدمات قابل ارائه از سوی آن دستگاه اعم از خدمات قرآنی،فرهنگی و سایر
  2. در اختیار گذاشتن اطلاعات هدف آن اداره کل جهت ارتباطات بعدی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی
  3. اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی موسسات قرآنی مردمی به پرسنل و مخاطبان آن دستگاه از طریق مجمع و اتحادیه قرآنی
  4. همکاری در جهت اعزام مبلغان متخصص به موسسات و مراکز آموزشی تحت پوشش
  5. همکاری در معرفی اساتید و مشاوره در خصوص آموزش زبان های خارجی بویژه زبان عربی در موسسات و مراکز قرآنی
  6. همکاری در خصوص اعزام مبلغ کودک و اجرا توسط روحانیون آشنا به طرح کودک (طرح آقای راستگو)
  7. همکاری در خصوص برگزاری دوره های تربیت مربی در همه حوزه ها بویژه فرق و ادیان و فرقه های نوظهور
  8. همکاری در تأمین اساتید و کمک در خصوص مراکز مشاوره وابسته به موسسات قرآنی و گسترش رفتار قرآنی

همکاری در خصوص سایر مواردی که عناوین آن به پیوست است.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری