پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

برگزیدگان مسابقه احسن الحدیث ۱

 احسن الحدیث  ۱    -  تفسیر سوره مبارکه حمد و ۱۴ سوره پایانی قرآن کریم  – زمان برگزاری سال ۱۳۸۸ برندگان کمک هزینه به کربلاء معلی

 ۱- سرکار خانم معصومه ابدالی

 ۲- جناب آقای محمد رضا خانی 

۳- خانم منیره نصر اصفهانی 

۴- خانم مهری امینی 

۵-خانم مریم نصر اصفهانی

 ۶-خانم اکرم نادری

 ۷- خانم مریم پور بافرانی 

۸- خنما سکینه قاسمی جوجیلی 

۹- آقای محمد حسین حاجیان 

۱۰- خانم مریم ابطهی

 ۱۱-خانم آرزو خانی

 ۱۲-خانم مرضیه رضایی 

۱۳-خانم سمیه طاوسی آرائی

 ۱۴-خانم مینا سادات محمدیان

 ۱۵-خانم راضیه مکتوبیان 

۱۶- خانم زهرا رنجکش

 ۱۷- خانم زرین تاج سعیدی نائینی

 ۱۸- خانم عفت الهی 

برندگان کمک هزینه به مشهد مقدس (احسن الحدیث  ۱    -  تفسیر سوره مبارکه حمد و ۱۴ سوره پایانی قرآن کریم  – زمان برگزاری سال ۱۳۸۸) 

۱- خانم زهرا سلیمانی 

۲- خانم صدیقه ایرانپور

 ۳- خانم اکرم ارجمند کیا 

۴- خانم الهه بهرامی

 ۵- خانم الهه حسن پور 

۶- آقای حمید حجاریان

 ۷- خانم زهره کلکی نما

 ۸- خانم فاطمه داد خواه

 ۹- خانم زهرا جعفری

 ۱۰- خانم خدیجه عباسعلی پور

محتوای بیشتر در این بخش: برگزیدگان مسابقه احسن الحدیث ۶ »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری