پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

برگزیدگان مسابقه احسن الحدیث ۸

این آزمون در شهرداری تهران برگزار شده است که جوائز آن نیز توسط شهرداری تامین و پرداخت شده است

و نیز آزمون در حوزه علمیه منطقه ۴ خواهران شهرستان اصفهان برگزار گردید است که اسامی آنها نزد حوزه علمیه محفوظ می باشد .

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری