پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

نتایج مسابقه احسن الحدیث ۹

بسمه تعالی

اسامی برندگان نهایی از مرحله قرعه کشی مسابقه احسن الحدیث ۹

تفسیر سوره مبارکه اسراء

۲۲۷

کمک هزینه عتبات و مشهد مقدس به حساب نفرات برگزیده ارسال گریده است

۱-استان آذربایجان شرقی (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲-استان آذربایجان غربی (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۳-استان اردبیل (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۴-استان اصفهان   (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۵-استان البرز   (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۶-استان ایلام   (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۷-استان بوشهر   (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۸-استان تهران (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۹-استان چهارمحال بختیاری  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۰-استان خراسان شمالی (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۱-استان خراسان رضوی(کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۲-استان خراسان جنوبی (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۳-استان خوزستان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۴-استان زنجان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۵-استان سمنان  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۶-استان سیستان و بلوچستان  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۷-استان فارس  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۱۸-استان قزوین (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۱-استان کرمان  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۲-استان کرمانشاه (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۳-استان کهکیلویه و بویر احمد (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۴-استان گلستان   (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۵-استان گیلان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۶-استان لرستان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۷-استان مازندران (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۸-استان مرکزی  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۲۹-استان هرمزگان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۳۰-استان همدان (کمک هزینه ها پرداخت شده)

۳۱-استان یزد  (کمک هزینه ها پرداخت شده)

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری