پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

خاطراتی از شهید آیت الله سعیدی

شهید سعیدی نماد اجرای امر به معروف و نهی از منکر

پیش از انقلاب روزی آیت الله سعیدی مطلع شدند که در مکانی در شهر تهران قرار است مجلس عروسی و به تبع آن بساط عیش و نوش برپا شود. ایشان احساس وظیفه کردند که باید با نهی از منکر مانع از برگزاری این مراسم شوند، از این رو عده ای از دوستان مسجدی خود را جمع کردند تا به آن مجلس بروند.

هنگامی که با دوستان به سمت آن مجلس رفتند در راه مرتبا صلوات بلند می فرستاند. جمعیتی که در مجلس عروسی نشسته بودند متوجه می شوند و از مجلس بیرون می آیند تا ببینند چه خبر است. با تعجب می بینند که آیت الله سعیدی و عده ای دیگر به سمت آنها می آیند.

آیت الله سعیدی که می رسند به اتفاق دوستانشان وارد مجلس می شوند و با صلوات و اشعار مذهبی اداره جلسه را در دست می گیرند.

صاحب مجلس که حضور ایشان را مانع از اجرای برنامه های فاسد خود می بیند سعی می کند ایشان را از مجلس بیرون کند از این رو ضمن تشکر از حضور ایشان می گوید: چون شما کارهای دیگری هم دارید ما مزاحمتان نمی شویم تا شما هم به کارهای دیگرتان برسید.

شهید سعیدی هم در پاسخ می گوید: اتفاقا من امشب جائی کار ندارم و وقتم آزاد است به همین خاطر تا پایان مجلستان می نشینم.

صاحبخانه که متوجه می شود آیت الله سعیدی قصد خارج شدن از مجلس را ندارد کسانی را که قرار بود برنامه های فاسد خود را اجرا کنند مرخص می کند.

بدین ترتیب آیت الله سعیدی با نهی از منکر توانست جلوی برپائی یک مجلس گناه را بگیرد.

گاهی اوقات رزق پیشرفت شما نزد مخالفان است

شهید آیت الله سعیدی تاکید می‏کردند حرف درست را حتی از زبان مخالفان باید شنید و پذیرفت و شما هم سعی کنید از دیدگاه های مخالفان نیز برای پیشرفت کار خود استفاده کنید زیرا برخی اوقات رزق پیشرفت شما نزد آنهاست.

یادآور می‏شود شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی در سال ۱۳۴۹ بر اثر شکنجه ماموران ساواک در زندان رژیم پهلوی به شهادت رسید.

منبع:www.abna.ir

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری