پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

خانه های قرآنی دره شهر، ایلام

رديفدهستانروستانام خانه قرآنمدير مسئولآدرستلفن
1 بدره آبهر پايين  امير المؤمنين (ع)  فرشته مولايي  مسجد روستا   
2   اسلام آباد  فاطميه (س)  فريبا كرمي  مسجد روستا   
3   بهشت آباد فاطميه (س)  نسيم كوليوند   مسجد روستا  
4 ماژين پشته ماژين  زهراي اطهر  فردوس   محسن نژاد  دبستان روستا  
5   جهانگير آباد  فاطمه زهرا (س)  مرضيه زيني وند   مسجد روستا   
6   دشت آباد  منتظران مهدي  فلكناز   ميرزائيان مسجد روستا   
7 بدره دول گلاب  نساء  كلثوم مهدوي  مسجد روستا  08425833447 
8   شهيد مدني – هومان   الزهرا (س)  كبري فرجي  دبستان روستا   
9   عباس آباد  مائده  فرزانه پيري  مسجد روستا   
10   غلام آباد  حضرت معصومه (س)  فاطمه لطفي  مسجد روستا   
11   قلعه تسمه  كوثر  فرزانه خداياري  مسجد روستا   
12   كله جو  امام حسين (ع)  فاطمه پناهي  مسجد روستا   
13 بدره گله دار  حجاب  سميه شيخي  مسجد روستا   
14 ماژين ماژين مركزي  بنت نبي  سوسن احمدي  مسجد بخش   
15   مهتابي  فاطمه زهرا (س)  طيبه احمدي  مسجد روستا   
16   هاشم آباد  الزهرا (س)  زهرا قلي زاده  مسجد روستا   
17   وحدت آباد  توحيد   سامره طهماسبي مسجد روستا   

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری