پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

نیایش در طلب پرده پوشی عیب ها

نیایش در طلب پرده پوشی عیب ها
 
اللهم صل علي محمد و آله ، و افرشني مهاد كرامتك ، و اوردني مشارع رحمتك ، و احللني بحبوحة جنتك ، و لا تسمني بالرد عنك ، و لا تحرمني بالخيبة منك .و لا تقاصني بما اجترحت ، و لا تناقشني بما اكتسبت ، و لا تبرز مكتومي ، و لا تكشف مستوري ، و لا تحمل علي ميزان الانصاف عملي ، و لا تعلن علي عيون الملاء خبري .اخف عنهم ما يكون نشره علي عارا ، و اطو عنهم ما يلحقني عندك شنارا .شرف درجتي برضوانك ، و اكمل كرامتي بغفرانك ، و أنظمني في اصحاب اليمن ، و وجهني في مسالك الامنين ، و اجعلني في فوج الفائزين ، و اعمر بي مجالس الصالحين ، امين رب العالمين .
 
بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و بسترهاي گرامي داشتن خود را براي من بگستران ، و من را در آبشخورهاي رحمت و مهربانيت درآور ، و در ميان بهشت فرود آور ، و به برگرداندن از ( درگاه ) خود مرنجانم ، و به نوميدي از ( رحمت ) خويش نوميدم مگردان و من را به آنچه ( گناهاني كه ) بجا آورده ام در گرو مگير ( در برابر آنها پاداش خود را از من بازمدار ) و بر رفتار ( ناپسنديده ا)م مناقشه و خرده گيري مكن ، و رازم را آشكار و پنهانيم را ( كه جز تو كسي به آن آگاه نيست ) هويدا مفرما ، و كردارم را ( نيك يا بد ) در ميزان عدل مگذار ( مسنج ، زيرا بر اثر كمي حسنات و بسياري سيئات هلاك خواهم شد . ناگفته نماند : در آيات و روايات سخن از وزن و سنجش و ميزان و تراز و براي اعمال خلايق در روز قيامت بسيار است ، و بين علماي اسلام اختلاف است كه آيا آن وزن و سنجيدن كنايه از تعديل و برابر نمودن بين اعمال و جزاي بر آنهاست چنان كه شيخ مفيد - عليه الرحمه - فرموده ، يا سنجيدن نفس اعمال است در ترازويي كه مناسب آن عالم مي باشد چنان كه شيخ بهائي - رحمه الله - فرموده ) و حال و چگونگي من را در پيش چشم اشراف و بزرگان و رؤساء و پيشوايان مردم فاش مگردان از ايشان ( اشراف و بزرگان در روز رستاخيز ) پنهان دار آنچه ( گفتار و كردارم را در دنيا ) كه انتشار آن بر من ننگ است ، و آنچه نزد تو من را رسوا مي نمايد از آنان بپوشان به رضا و خشنودي خود درجه و پايه ( مقام و منزلت ) من را بلند كن ، و به آمرزش خود گرامي داشتنم را كامل نما ، و من را در رشته اصحاب يمين و ياران دست راست ( آنان كه داراي مقام ارجمند هستند ) درآور ، و در راههاي ايمن شدگان ( از آفات دنيا و عقوبات آخرت ) ببر ، و در گروه رستگاران قرار ده ، و مجلسهاي شايستگان ( پرهيزكاران ) را به وسيله ( رفت و آمد و معاشرت و آميزش ) من آباد گردان ، دعايم را روا فرما اي پروردگار جهانيان .

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری