احسن الحدیث

راهکارهای ترویج فرهنگ وقف

برای شکوفایی وقف در جامعه بایدفرهنگ وقف را ترویج کرد.برای این منظور، تنها یک نهاد یا ارگان مسئول نیست بلکه همه دستگاه های تبلیغی و اجرایی کشور موظف اند تا در جهت اعتلای فرهنگ وقف در جامعه با یکدیگر همکاری کرده و زمینه شکوفای آن را فراهم آورند.هر چند عمل به وقف از سوی مردم مهمترین راه گسترش فرهنگ وقف است اما باید توجه داشت که مردم نیازمند راهنمایی و آموزش های دینی عملی در این زمینه هستند.از این رو مسئولان کشور به ویژه دست اندر کاران امور مذهبی و فرهنگی می توانند با یک برنامه ریزی صحیح و سیاست اصولی در جهت دهی افکار عمومی به سمت فرهنگ وقف مؤثر باشند.آثار مثبت وقف در زمینه های اجتماعی،فرهنگی، و اقتصادی در جامعه ایجاب می کند که در گسترش وقف تلاش جدی داشته باشیم؛ چرا که اگر به این سنت حسنه عمل شود بسیاری از مشکلات فعلی جامعه ی ما قابل حل خواهد بود.سازمان اوقاف و امور خیریه ، مبلغان دین ، ائمه ی جمعه و جماعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، وزارت فرهنگ و و آموزش عالی ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان صدا و سیما، وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی از جمله نهادها و وزارتخانه هایی هستند که در چگونگی ترویج و اشاعه ی فرهنگ وقف در جامعه نقش اساسی دارند.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری