پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

حکمت محفوظ

حکمت محفوظ

در حکمت محفوظ که در قالب یک لوح DVDتصویری ارائه شده است در رابطه با مصونیت آخرین و والاترین تحفه هدایت بشریت، یعنی قرآن کریم از گزند هرگونه تحریف و دستبردی سخن به‌میان آمده است

قیمت:40.000ریال

محتوای بیشتر در این بخش: « صداقت آسمانی سپهر عدالت »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری