پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

پیشوای صادق

شخصیت با عظمت امام صادق (ع) در اذهان شیعیان با لقب "رئیس مذهب شیعه" پیوندی همیشگی خورده است.

این نکته که چرا در میان ائمه معصوم (ع) یعنی در منظومه ی دوازده گانه ی ولایت و امامت ، این لقب قرین با نام مبارک ایشان شده ، پس از بررسی جنبه های علمی ، اجتماعی ، سیاسی و اخلاقی زندگی آن حضرت در این نوشتار تا حدودی روشن خواهد شد.

قطعا آنچه در این وجیزه تقدیم مشتاقان مقام شامخ این حجت بالغه ی الهی گردیده ،تنها قطره ای از اقیانوس پر پهنای فضائل و مناقب "پیشوای صادق " ماست.

البته مقصود این است که شاید به فزونی معرفت و در نهایت به اقتدا و اقتباس از سیره ی علمی و  عملی ایشان منتهی گردد.

قیمت:7,000
انتشار:1395
محتوای بیشتر در این بخش: « آیه ها (6) فروغ حکمت (2) »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری