پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

شرح نهج البلاغه،خطبه 85، استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری، بروزرسانی 16 فروردین 97

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری