پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

نعمت های پروردگار و وجوب شکر آن ها، آیت الله العظمی مظاهری

دریافت فایل

زمان: 5 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری