پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

راه نجات از خطرات و آسیبهای دنیا، استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری

دریافت فایل

زمان: 7 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری