پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

شرح تلاوت قرآن، آیت الله جوادی آملی

دریافت فایل

زمان: 38 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری