احسن الحدیث

بركرانه‌ي صحيفه‌ي سجاديه

در این مجموعه نوشتار بر آنیم تا افق نگاه آسمانی حضرت سجاد را در برخی از موضوعات، از لابلای ‏دعاهای صحیفه‌اش بدست آوریم و خود را برای نیل به آستان كبریایی آن امام همام، كه جایگاه انسان ‏كامل است، مهیا سازیم.
‏جرعه‌های كلام آن امام عزیز، گوارای وجودتان
 
 
امام سجاد

نیاز و نیازمند

• بخشی از دعای 12 ‏‎

ای‎ ‎حاجتمندان!‏‎ بدانید كه برای حوائجتان جز در خانه خداوند، محل طلبیدنی نیست و‎ ‎برای گناهانتان غیر از خداوند، آمرزنده‌ای نیست.‏

 

• بخشی از‎ ‎دعای 13‏‎

1- خداوند آخرین مقصد آرزوهاست.او نعمت‎ ‎هایش را به بها نمی‌دهد و به ‏بهانه میدهد. خداوند كریم و بخشنده و مهربان، عطاهایش‎ ‎را به ‏كدورت منت نمی‌آلاید‎.

2- خداوند كسی است كه به وسیله او از خلق می‌توان بی‎ ‎نیاز شد، ‏ولی هیچ گاه از او نمی‌توان بی نیاز شد‎.

‎ 3- به سوی خدا بروید‎. فقط از خدا‎ ‎درخواست رفع نیازها و احتیاجات و گرفتاریهایتان را بنمائید‎.

4- مسئلت‌های شما (هر‎ ‎قدر هم فراوان باشد) گنج‌های خدا را خالی ‏نمی‌كند‎.

‎ 5- برای برآورده شدن حاجتتان و رفع فقر و‎ ‎گرفتاری به هیچ وسیله‌ای جز ‏خدای تبارك و تعالی پناه نبرید‎.

6- جایگاه طلب حاجت و‎ ‎راه رفع گرفتاری و فقر، پناه بردن و مسئلت ‏نمودن از درگاه باری تعالی است.‏‎

‎ 7- هر كس‎ ‎حاجت خود را به یكی از بندگان محتاج و فقیر خداوند بگوید، یا ‏او را بجای خدا وسیله‎ ‎بر آمدن حاجت یا حاجتهایش قرار دهد، خود را ‏در معرض نومیدی و زیان قرار داده و نمی‌تواند انتظار احسان از جانب ‏خداوند برای خودش را داشته باشد‎.

‎ 8- حاجت خود را به‎ ‎كسانی كه خودشان حاجتشان را نزد خدا می‌برند و ‏بی نیاز از خدا نیستند،‎ ‎نبرید‎.

9- حاجت خود را به كسی بگوئید كه همه محتاجان و نیازمندان ‏حاجتشان را به او می‌گویند و او برآورنده حاجت همه مستمندان و ‏محتاجان و حاجتمندان است.‏

 

• بخشی از دعای 21 ‏‎

اگر خدا شما را‎ ‎تنها بگذارد، هیچ كس نمی‌تواند شما را یاری كند‎.‎

 

• بخشی از‎ ‎دعای 28 ‏‎

1- كسی كه به وسیله غیر خدا عزت طلب كند،‎ ‎خوار و ذلیل می‌شود‎.

2- كسی كه به وسیله غیر خدا، ثروت طلب كند، فقیرتر می‌شود‎.‎

 

• بخشی از دعای 38‏‎

برآوردن حاجت‎ ‎فقیر را بر حاجت خودتان ترجیح دهید‎.‎

 

• بخشی از دعای 46‏‎

1- كسی كه به درگاه غیر خدا رو كند، تباه می‌شود‎.

2- كسی كه به سوی غیر خدا، كوچ كند، ناامید می‌شود‎.

3- هر كس از غیر خدا‎ ‎نعمت و روزی طلبد، دچار قحطی و فقر می‌شود‎.‎

 

• بخشی از دعای‎ ‎‏51‏‎

هر حاجتی كه دارید، از خدا بخواهید و هر رازی‎ ‎كه دارید به خدا ‏بسپارید‎.

-------------------------

منبع

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری