پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

شماره ۶۷۷ «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره ۶۷۷ مجله ۵۶ ساله «درس‌هایی از مکتب اسلام» از سوی موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» شماره ۶۷۷ مسلسل و شماره ۷ دور جدید خود را در شهریور سال جاری منتشر کرد. صاحب امتیاز این نشریه موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) و مدیر مسئول این نشریه فرج‌الله فرج‌اللهی است.

در این شماره پس از سخن ماه که با عنوان «ایالت متحده آمریکا در آتش بحران نژادپرستی» نوشته مهدی پیشوائی آمده است، می‌خوانیم: «احباط و تکفیر» نگاشته آیت‌الله جعفر سبحانی، «دفاع نابجای غزالی» کاری از احمد بهشتی، «لزوم تنظیم سند در معاملات» نگاشته یعقوب جعفری، «پیامبر رحمت(۱۹)» نوشته فرج‌الله فرج‌اللهی، «پیام محبت۱۹» تالیف محمود حکیمی، «نفوذ و گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند(۱۱)» کاری از غلامرضا گلی‌زواره، «پاسخ به سه پرسش تاریخی»، «مصاحبه با آیت‌الله سبحانی»، «نوجوان و هویت۲» نوشته اسماعیل نساجی، «اقتصاد توجه» و «از گوشه کنار مطبوعات».

مهدی پیشوائی در مطلبی با عنوان «ایالت متحده آمریکا در آتش بحران نژادپرستی » نوشته است: اظهارات نژادپرستانه اخیر دونالد ترامپ باعث شده که این زخم کهنه سرباز کند، و در واقع کبریت را به شبکه باروت زده است. اینکه هر روز تظاهرات بسیار گسترده و دامنه‌دار ضدنژادپرستی در ایالت‌های و شهرهای مختلف آمریکا به راه می‌افتد و مخالفان تبعیض نژادی مجسمه‌های نماد دوران برده‌داری آمریکا را پایین می‌کشند و برکناری ترامپ را خواستار می‌شوند.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری