احسن الحدیث

شماره ۶۷۷ «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره ۶۷۷ مجله ۵۶ ساله «درس‌هایی از مکتب اسلام» از سوی موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» شماره ۶۷۷ مسلسل و شماره ۷ دور جدید خود را در شهریور سال جاری منتشر کرد. صاحب امتیاز این نشریه موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) و مدیر مسئول این نشریه فرج‌الله فرج‌اللهی است.

در این شماره پس از سخن ماه که با عنوان «ایالت متحده آمریکا در آتش بحران نژادپرستی» نوشته مهدی پیشوائی آمده است، می‌خوانیم: «احباط و تکفیر» نگاشته آیت‌الله جعفر سبحانی، «دفاع نابجای غزالی» کاری از احمد بهشتی، «لزوم تنظیم سند در معاملات» نگاشته یعقوب جعفری، «پیامبر رحمت(۱۹)» نوشته فرج‌الله فرج‌اللهی، «پیام محبت۱۹» تالیف محمود حکیمی، «نفوذ و گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند(۱۱)» کاری از غلامرضا گلی‌زواره، «پاسخ به سه پرسش تاریخی»، «مصاحبه با آیت‌الله سبحانی»، «نوجوان و هویت۲» نوشته اسماعیل نساجی، «اقتصاد توجه» و «از گوشه کنار مطبوعات».

مهدی پیشوائی در مطلبی با عنوان «ایالت متحده آمریکا در آتش بحران نژادپرستی » نوشته است: اظهارات نژادپرستانه اخیر دونالد ترامپ باعث شده که این زخم کهنه سرباز کند، و در واقع کبریت را به شبکه باروت زده است. اینکه هر روز تظاهرات بسیار گسترده و دامنه‌دار ضدنژادپرستی در ایالت‌های و شهرهای مختلف آمریکا به راه می‌افتد و مخالفان تبعیض نژادی مجسمه‌های نماد دوران برده‌داری آمریکا را پایین می‌کشند و برکناری ترامپ را خواستار می‌شوند.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری