• تـازه هـا
 • آموزش قرآن
 • پربازدید

هابیل و قابیل ، آیت الله العظمی مظاهری

دریافت فایل

حجم: 2 MB

زمان: 2 دقیقه

بیشتر...

حوزه های تقوی،استاد دکتر محمدعلی انصاری-بارگزاری

دریافت فایل صوتی

حجم: 6 MB

زمان: 15 دقیقه

بیشتر...

جلوات هوی ، اکارم مؤمنین ، مرحوم آیت الله شجاعی

دریافت فایل

حجم: 3 MB

زمان: 25 دقیقه

بیشتر...

چه بسا دارویی که درد است و دردی که دواست، استاد

نظرات موافق و مخالف با تشکیل سازمان قرآنی

آمار بازدید

-
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
37312
48863
119765714
امروز دوشنبه, 31 خرداد 1400
اوقات شرعی

نیایش برای درخواست عافیت و سلامت

 
اللهم صل علي محمد و آله ، و البسني عافيتك ، و جللني عافيتك ، و حصني بعافيتك ، و اكرمني بعافيتك ، و اغنني بعافيتك ، و تصدق علي بعافيتك ، و هب لي عافيتك ، و افرشني عافيتك ، و اصلح لي عافيتك ، و لا تفرق بيني و بين عافيتك في الدنيا و الاخرة .اللهم صل علي محمد و آله ، و عافني عافية كافية شافية عالية نامية ، عافية تولد في بدني العافية ، عافية الدنيا و الاخرة .و امنن علي بالصحة و الامن و السلامة في ديني و بدني ، و البصيرة في قلبي ، و النفاذ في اموري ، و الخشية لك ، و الخوف منك ، و القوة علي ما امرتني به من طاعتك ، و الاجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك .اللهم و امنن علي بالحج و العمرة ، و زيارة قبر رسولك ، صلواتك عليه و رحمتك و بركاتك عليه و علي آله ، و آل رسولك عليهم السلام ابدا ما ابقيتني في عامي هذا و في كل عام ، و اجعل ذلك مقبولا مشكورا ، مذكورا لديك ، مذخورا عندك .و انطق بحمدك و شكرك و ذكرك و حسن الثناء عليك لساني ، و اشرح لمراشد دينك قلبي .و اعذني و ذريتي من الشيطان الرجيم ، و من شر السامة و الهامة و العامة و اللامة ، و من شر كل شيطان مريد ، و من شر كل سلطان عنيد ، و من شر كل مترف حفيد ، و من شر كل ضعيف و شديد ، و من شر كل شريف و وضيع ، و من شر كل صغير و كبير ، و من شر كل قريب و بعيد ، و من شر كل من نصب لرسولك و لاهل بيته حربا من الجن و الانس ، و من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ، إنك علي صراط مستقيم .اللهم صل علي محمد و آله ، و من ارادني بسوء فاصرفه عني ، و ادحر عني مكره ، و ادرأ عني شره ، و رد كيده في نحره .و اجعل بين يديه سدا حتي تعمي عني بصره ، و تصم عن ذكري سمعه ، و تقفل دون اخطاري قلبه ، و تخرس عني لسانه ، و تقمع رأسه ، و تذل عزه ، و تكسر جبروته ، و تذل رقبته ، و تفسخ كبره ، و تؤمني من جميع ضره و شره و غمزه و همزه و لمزه و حسده و عداوته و حبائله و مصائده و رجله و خيله ، إنك عزيز قدير .
 
بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و تندرسيت را بر من بپوشان ، و من را به تندرستيت فرو بر ، و به تندرستيت نگاهدار ، و به تندرستيت گرامي ام فرما ، و به تندرستيت بي نيازم گردان ، و تندرستيت را به من عطا كن ، و تندرستيت را به من ببخش ، و تندرستيت را برايم بگستران ، و تندرستيت را به من شايسته نما ، و ميان من و تندرستيت در دنيا و آخرت جدايي ميانداز بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و من را تندرستي ده تندرستي كه ( از پرشكان يا از درخواست ) بي نياز كننده و ( بيماريهاي ظاهري و باطني را ) بهبودي دهنده و بالاتر و برتر ( از بيماريها به طوري كه بر هر مرض تسلط داشته ) و افزون شنونده باشد، تندرستي كه در تنم تندرستي دنيا و آخرت بياورد و بر من منت گزار به تندرستي و ايمني ( از هر پيشامدي ) و سلامتي و رهايي ( از هر آفت و بلايي ) در دين و بدنم ، و بينايي در دلم ، و پيشرفت در كارهايم ، و ترس براي تو ، و بيم از تو ، و توانايي بر طاعت و فرمانبريت كه من را به آن امر فرموده اي ، و دوري گزيدن از معصيت و نافرمانيت كه من را از آن بازداشته اي بار خدايا بر من منت گزار به حج ( قصد بيت الله در وقت مخصوص با شرايط مخصوصه ) و عمره ( زيارت بيت الله با عمل مخصوص ، رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرموده : پاداش حج بهشت است ، و عمرة كفاره و نابودكننده هر گناهي است ) و زيارت قبر پيغمبرت ، درودهاي تو بر او و رحمت و بركات و نيكيهايت بر او و بر آل او باد ( رسول خدا - صلي الله عليه وآله - فرموده : هر كه براي حج به مكه آيد و " قبر " من را در مدينه زيارت نكند روز قيامت از او دوري مي كنم ، و هر كه به زيارت من بيايد شفاعتم براي او واجب گردد و هر كه را شفاعت من واجب شود بهشت بر او واجب مي گردد ، و حضرت امام حسين - عليه السلام - از رسول خدا صلي الله عليه و آله پرسيد : اي پدر چيست براي كسي كه تو را زيارت كند ؟ رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود : پسرم هر كه من را در حال حيات يا پس از مردن زيارت كند ، يا پدرت يا برادرت يا تو را زيارت نمايد ، حقي است بر من كه روز قيامت او را زيارت نمايم و از گناهانش برهانم ) و زيارت ( قبور ) آل پيغمبرت ، بر ايشان درود باد ، هميشه تا هنگامي كه من را زنده داري در اين سال و در هر سال ( زيد شحام گفته به حضرت صادق - عليه السلام - گفتم : چيست براي كسي كه رسول خدا - صلي الله عليه و آله - را زيارت كند ؟ فرمود : مانند كسي است كه خداي عز وجل را در بالاي عرش خود زيارت نمايد ، گفت گفتم : چيست براي كسي كه يكي از شما " ائمه معصومين " را زيارت نمايد ؟ فرمود : مانند كسي است كه رسول خدا - صلي الله عليه و آله - را زيارت كند ) و آن حج و عمره و زيارت قبور پيغمبر و آل او را پذيرفته و پسنديده و در نظر داشته و اندوخته نزد خود ( براي روز رستاخيزم ) قرار ده و زبانم را به حمد و سپاس و ياد و ستايش نيك بر خود گويا كن ( توفيق عطا فرما ) و دلم را براي مقاصد و نيت بگشا ( قابل و آماده ساز ) و من و فرزندانم را از شيطان رانده شده ( از رحمت ) و از شر و بدي جانور زهردار نكشنده ( مانند زنبور و كژدم ) و جانور زهردار كشنده ( مانند مار) و همه جانوران و چشم زخم ، و از شر هر شيطان سركشي ( تباهكاران و گمراه كنندگان ) و از شر هر پادشاه ستمگري ، و از شر هر فرو رفته در ناز و نعمت كه خدمتگزارانش او را تعظيم نموده فرمانهايش را زود انجام مي دهند ، و از شر ( گفتار و كردار ) هر ناتوان و توانايي ، و از شر هر بزرگوار و پستي ، و از شر هر خرد و بزرگي ، و از شر هر نزديك و دوري ( خويشان و بيگانگان ) و از شر هر كه از جن و انس براي پيغمبرت و خاندانش ( حضرت زهرا و ائمه اطهار - عليهم السلام - ) جنگي ( دشمني ) بر پا كرده و آشكار ساخته ، و از شر هر حيوان كه تو موي جلو سر آنها را گيرنده اي ( بر آنها تسلط داري ) پناه ده ، زيرا تو بر راه عدل و راستي ( پس كسي كه به تو پناه برد تباه نمي گردد ، و كسي كه ستم كند از چنگ تو نمي رهد ) بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و هر كه را درباره من آهنگ بدي نمايد از من بازگردان ، و مكرش ( آشكارا نمودن خلاف پنهان ) را از من دور ساز، و بدي او را از من دفع نما ، و مكرش را در گردنش ( به خود او ) بازگردان و سدي ( حائلي ) برابرش قرار ده تا چشمش را از ( ديدن ) من كور و گوشش را از شنيدن من كر سازي ، و دلش را هنگام ياد من قفل زني ( مانع شوي كه به ياد من آيد ) و زبانش را ( از گفتگوي ) درباره من لال گرداني ، و سرش را بكوبي ( او را پست نمايي ) و ارجمنديش را خوار كني ، و بزرگيش را در هم شكني ، و بر گردنش طوق خواري بياويزي ، و سرفرازيش را بر هم زني ، و من را از همه زيان و بدي و طعنه ( زشتي گفتن ) و غيبت ( پشت سر سخن بيان كردن ) و عيب جويي و رشك بردن و دشمني و بندها و دامها و پيادگان و سواران ( ياران و همراهان و پيروان ) او ايمن فرما ، زيرا تو ( به هر چيز ) غالب و قادري ( كسي تو را جلوگيري نمي تواند ، و چيزي تو را ناتوان نمي نمايد ) .
آخرین ویرایش در یکشنبه, 02 خرداد 1395 ساعت 19:15

احسن الحدیث در شبکه های اجتماعی    aparat telegram instagram whatsapp 300x300 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

 • تفسیر مشکات(1)

  مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است:

 • پیامبر مکرم اسلام (ص) فرمودند:
  «اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ»
  با فضیلت‌ترین عبادت،

 • گفتارهایی درباره امامت امام علی علیه السلام

  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1398
  • شابک:
 • نگاهی به ارتباط فرزندان با پدر و مادر

 • نهج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

 • نج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

 • مجموعه شماره یک

  زن از منظر قرآن-زن از منظر قرآن کریم

  زن و مرد- بررسی جایگاه و ارتباطات زن و مرد

 • مجموعه بیان3 حاوی 144 DVD در 6 آلبوم، دور سوم تفسیر کامل قرآن کریم است که به‌صورت تصویری به‌همراه

 • پرتویی از روایات غدیر


  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1397
  • شابک:
   978-600-99784-7-2

   انتشارات:
 • آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
  اکمال دین و اتمام نعمت چه

 • چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
  چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است


 • ولی در آیه ولایت به چه معناست؟ / دادن انگشتر در نماز به حضور قلب چه سازگاری‌ای دارد؟